måndag 23 mars 2009

Liza Marklund hyllar censuren i Kina

Jag har låtit bli att yttra mina tankar om fildelning och IPRED här av en del orsaker. Men jag tycker det är lite hyckleri av Sony att sitta och gråta ut i Pirate Bay-rättegången att de förlorar så mycket pengar på illegal nedladdning när de i sanningens namn tjänar stora pengar. Enl. uppgifter som jag läst på internet (som så ofta på nätet är det overifierade uppgifter) att Sony säljer ca 1 miljon inspelningsbara DVD-skivor om dagen. En stor del används för att lagra illegalt nedladdade filer. Dessutom säljer de stora mängder hårddiskar och ingen kan ju på allvar tro att en vanlig människa behöver hårddiskar med runtr 1 TB utrymme om man inte lagrar filmer, musik mm från nätet, säkerligen då en hel del illegalt nedladdat.

MEN..det var inte därför jag skriver idag.

Liza Marklund begår journalistiskt självmord varje gång hon uttalar sig numera. Först i Gömda-fallet där hon gjorde alla fel man kan göra då man bluffade som hon gjorde. Nu hyllar hon Kinas internetcensur:
http://www.expressen.se/1.1507028

Hela krönikan är en stort annons för hennes väns band och de siffror hon hittar på hur mycket deras skiva laddas ner är helt fabricerade. Söker man på bandnamnet på TPB och de 5 i övrigt största torrentnätverken så får man INGEN (O!!!) träff. På de största hubbarnafildelningsverktyget DC++ får man inte heller en träff.
Men, det får hon gärna ljuga om för att göra en poäng. Det som verkligen upprör är följande rad:
Det går att sätta filter på nätet, kineserna klarar det ju.

Kinesiska myndigheterna måste mysa då de fått en så god vän, en vän som dessutom jobbar på högerblaskan Expressen. Hur kan någon med minsta hjärna tycka att censur är bra och dessutom tycka att den internetcensur som Kina har är bra!? Ok, hon menar att man ska kunna filtrera bort illegal fildelning men det kommer inte att gå. En stor del av fildelningen och nedladdningen på nätet är legal och hur ska myndigheter/internetleverantörer mfl. kunna skilja på vad som är vad?

Nää.. varken Censur eller Liza Marklund är något vi vill ha.

fredag 20 mars 2009

Mikael Wiehe kan det här

Redan för ca 10 år sedan förutsåg Mikael Wiehe vart världen var på väg då det gäller girighet och misstro mot medmänniskor som har det svårt.
1999 kom låten "Den enda vägen framåt" som jag lägger in texten till här under (om rättighetshavare har något emot detta så är det bara att maila mig så tar jag bort texten)

Ännu lägre löner
Ännu färre jobb
Ännu flera lögner
om att botten snart är nådd
Ännu lägre bidrag
till dom som stämplas ut
Ännu högre avgifter
för den som har bli’tt sjuk
Ännu flera fattiga
som rotar efter mat
Ännu flera galningar
som irrar runt på stan
Ännu flera gamla
som inte får nån vård
Ännu flera hemlösa
som sover där det går

Dom säger, det är vägen
Den enda vägen fram
Men om det här ska kallas framåt
då ska jag ingenstans
Ah nej, då ska jag ingenstans

Ännu högre arvoden
till dom som redan har
Ännu större fallskärmaroch avgångsvederlag
Ännu större företag
med ännu högre vinst
Ännu lägre skatter
för dom som bidrar minst
Ännu färre regler
för marknadens aktörer:
fifflare, bulvaner
och skalbolagsdirektörer
Flera miljonärer i finare palats
med pigor ifrån Polen
som säkert vet sin plats

Dom säger, det är vägen…

Ännu mera marknad
med mera konkurrens
Ännu fler på botten
som aldrig får en chans
Ännu mera utslagning
och mera ensamhet
Ännu mindre välfärd
och solidaritet
Ännu större klyftor
Ännu större gap
Ännu högre murar
och mera främlingskap
Ännu flera ghetton
och flera reservat
Ännu mera rädsla
och ännu mera hat

Återigen visar det sig att moderaterna har noll koll

Egentligen förvånas man inte längre av att Regeringen har noll koll på världen utanför Djursholms skyddande murar.
Försäkringskassan släppte idag en rapport om vabbandet (vård av sjukt barn) och det visar sig att uttaget av dagar inte minskat sedan juli då regeringen införde krav på intyg från förskolan eller skolan om att barn verkligen var hemma och sjuka. Orsaken till att detta infördes var att regeringen påstod att det var så många föräldrar som fuskade och stannade hemma en dag för vård av sjukt barn trots att barnet var i skolan/förskolan.
Idag hörde jag om FK:s rapport och antalaet VAB-dagar har inte minskat så de anser att det inte påvisar att fusk funnits tidigare, snarare tvärtom. Dessutom har detta med intyg skapat en jobbig och tids- och energikrävande belastning på en organisation som redan innan hade för mycket att göra.

Jag minns då vi diskuterade detta i nämnden. Vår gruppledare (Helena Proos) sa att hon ogillade att man kallade intygetskravet för en insats som var till för att stoppa fuskandet. Mikael Bergman (kd) sa då med ett hånfullt leende att vi i s inte hade koll på verkligheten om vi inte förstod att fusket bland vabbande föräldrar var stort.

hmm.... undrar just vilka som inte har koll på verkligheten. Som vanligt är det moderaterna med sina bihangspartier som grovt missbedömt svenska folket. Återigen visar regeringen att de inte förstår vanligt folk. Kanske vill m helt ta bort möjligheten till att stanna hemma för vård av sjukt barn?! De utnyttjar det väl inte själva för det är väl det man har polska barnflickor som jobbar svart till?

fredag 6 mars 2009

Inte konstigt att ungarna inte kan matte

Idag kan vi läsa i EP hur skoleleverna har svårt med matematiken och det är något vi ofta får se i nämnden. Av alla ämnen verkar de flesta ha svårt med matematiken. Det är iaf det ämne färst elever får godkänt i.

Men sett till de matematikuppgifter som matematikläraren från Fjärdhundraskolan plockat ut som illustration till vilka kunskaper som krävs för att få Godkänt finns det kanske orsaker.

Fråga 1 lyder:
På en datadiskett kan man lagra 1,44 Mbyte.
Skriv talet som byte på vanligt sätt

För det första så måste matematiken hänga med i tekniska utvecklingen. Hur många av eleverna i årskurs 9 har använt sig av disketter? Matematiken måste kännas relevant för att vara lockande att lära sig. Visst, frågan i sig ska de kunna lösa ändå oavsett vilka variabler som används.
MEN.... här uppkommer problem två med frågan. 1,44 Mbyte sägs i svaret vara 1 440 000 byte. Fast så är det ju inte; 1,44 Mbyte är 1 509 949,44 byte. Dessutom så kan det vara så att en elev vet att det på en diskett ryms 1 474 560 byte (eller snarare att 1 457 664 bytes finns att tillgå för eget bruk på en diskett).
Hur bedöms elever som ger något av dessa två svaren?

Jag vet att tanken med frågan är att eleverna ska visa att de förstår prefixet Mega. Men då kan man illustrera det på annat sätt än just i datatermer då de prefixen använts lite slarvigt matematiskt sett inom datorvärlden.

Jag älskade "matten" i skolan. Matematik var lekfullt och gav en förståelse som få andra ämnen gjorde. Mycket hänger på den lärare man har och hur väl han/hon får eleverna att älska och förstå ämnet. Matematik var ofta som en lek och även mer abstrakt matematik framstår som klar då man förstår den. Åtminstone i gymnasiet och grundskolan. Mina försök med matematik på universitetsnivå gick inte så bra beroende på att lekfullheten och min förståelse av det som lärdes ut minskades rejält :)

söndag 1 mars 2009

Studiemedelsidioti

Studiesociala kommitén verkar inte ha mycket utbildning bakom sig. De har nu bestämt att de anser att studenter bara ska få fyra års studiemedel. Nu är det sex år och även det är för lite i vissa fall. De studenter som inleder ett program eller en kurs för att sedan efter ett år känna att det de valt inte är rätt och vill byta kommer nu att hindras av hotet att inte få studiemedel hela studietiden.
Själv läste jag enbart kurser på universitetet och för att få med allt jag ville lära mig så var jag inskriven på mer än heltid varje termin. Ändå studerade jag nära 6 år innan pressen knäckte mig och gjorde mig sjuk, vilket jag fortfarande är. Det som gjorde att det tog den tid det gjorde för mig att studera på universitet var att jag inte visste vad jag ville läsa. Jag var less på arbetslöshet mm och efter riktigt bra högskoleprovspoäng sökte jag till de flesta universitet och hamnade på Psykologi A i Linköping. Fem missade poäng på B-kursen nästa termin gjorde att jag testade annat. Till slut fann jag det som kändes rätt för mig men hade jag bara haft fyra år på mig så skulle jag inte kunnat hinna hitta rätt.

Varför vill man tvinga bort folk från studier? Är det också ett led i den nya politik som alliansen genomför; avundsjukepolitiken för de som inte har lika miserabla jobb som de har? Nu kommer studenter att behöva jobba vid sidan om ifall de vill läsa mer än 4 år och det kommer att leda till att utbildningarna drar ut än mer på tiden. Redan nu jobbar många vid sidan om för att ha råd med sitt liv vid sidan om studierna. Framförallt gäller detta äldre studenter som redan hunnit skaffa familj, liv mm.

Ska man minska studiemedelstiden så måste man se till att höja dem för att ge studenter en ärlig chans.