måndag 8 juni 2015

KF besök

Tog mig till Kommunfullmäktige idag för att ställa mina frågor till Upplevelsenämndens ordförande Jesper Englundh. Det är intressant att så många från andra partier hälsar och pratar med mig numera då jag tar mig till kF. Så var det aldrig då jag var med i KF själv :)

Det roligaste idag var att Bengt-Åke Gelin(M) kom fram till mig och sade att han gillade mitt "Pepparrotsförslag", som jag hade för någon månad sedan. Han berättade att man i samtal med Parkförvaltningen kommit fram till att man eventuellt skulle ge utrymme för en pepparrotsodling längs Å-promenaden :) Kul isf och förhoppningsvis kommer pepparroten till nytta och någon restaurang kan ha mer Pepparrotsmat på menyn :)

Då det gäller mina frågor fick jag svar. Jag gillade svaret på QR-kodsfrågan då det visade sig att förvaltningen "glömde bort" ärendet ett tag men att man nu arbetar för att få fram QR-koder till sommaren. Hoppas baar det görs på ett bra sätt så man kan göra en rättvis utvärdering.

Svaret på GDP-punktsfrågan gillade jag inte lika mycket. Kommunen har inget intresse i att skapa nedladdningsbar GPS-lista till folks GPS-er. Allt beror på att man sätter för stor tilltro till mobiler och appar mm och tror att alla kan och vill använda sådana. Enköpings kommun har tydligen utvecklat en turistkarta som enligt Jesper är så bra. Och det kanske den är men man har missat en väsentlig sak i detta tänkande. I sverige må smartphones vara något "alla" har men då det gäller tursiter från utlandet är användandet i många fall mindre. I södra Europa exempelvis ligger man långt efter i användandet av surf med mobiler. Däremot har nästan varenda bil GPS. Att enkelt kunna ladda ned en fil till sin GPS med koordinater till alla sevärheter i Enköping är något som jag är säker på att utländska tursiter med bil skulle uppskatta.
Dessutom koster det skjortan för folk med utländska mobilabbonemang att surfa och det gör att få skulle stå vid Brandskogskeppet och klicka på turistakartan då det skulle kunna kosta hundralappar om man inte har svenskt mobilabbonemang eller mobilt bredband.
Dessutom behöver man inte åka runt så mycket i Enköpings kommun för att märka att det finns många platser där näten inte fungerar, där kontakten med mobila näten är urkass.

Så IMO tänker kommunen helt fel här och har skapat en "lösning" som tyvärr inte duger. Lite tråkigt, men inte förvånansvärt med tanke på hur otekniska men är på kommunen.

Av en ledamot fick jag en fråga om jag inte saknar att vara med politiskt. Det gör jag inte. Jag försöker påverka på mitt sätt nu och jag har nu tillåtelse att även kritisera mitt gamla parti och det känns bra. Finns en hel del att kritisera dem för numera också :)
Det jag kände att jag saknade mest idag var då jag gick till bilen och hörde musiken från Envallen. EIS skulle spela match och för 20 år sedan gick jag enormt mycket på fotboll. Saknar det lite. Kunde åka runt och se fotboll lite var som helst och såg lika gärna Södra trögd eller Älgens Röda Horn som jag såg fotboll i högre serier. Men nu ser jag knappt fotboll på TV längre.

lördag 6 juni 2015

Mina frågor till ordförande i Upplevelsenämnden

Jag har två frågor till Jesper Englundh då de gäller ärenden som behandlas av den nämnd han är ordförande för, Uppleveslenämnden. Dessa kommer upp på Allmänhetens frgestund på måndag och har redan ksickats till kommunstyrelsen och till Jesper. men jag lägger även upp dem här, så all akan läsa dem.


QR-kodsfråga


Fråga till Jesper Englundh, Ordförande Upplevelsenämnden.

13 maj 2014 fick vi ett bra besked i Kommunfullmäktige. Efter att en motion från dig och mig, som lämnades in i januari 2013, först fått avslag av Upplevelsenämnden men sedan återremitterats till nämnden från KF 10 december 2013, nu kom tillbaka med bifall (till viss del) som beslut, kände vi att vi lyckats med något bra.
Inte bara hade vi lyckats ändra åsikterna hos de styrande, men åtminstone jag, som skrivit motionen, kände att det var en bra förslag som nu skulle bli verklighet.

Motionen handlade om QR-koder och beslutet blev att kommunen i en förstudie ska prova att använda QR-koder för att marknadsföra kommunens sevärdheter.

Det gavs ingen tidsrymd inom vilken denna förstudie skulle vara, men ett bra tillfälle att testa detta är ju självklart sommartid, eftersom turistandet är som högst då. Nu är sommaren här och inga QR-koder finns uppsatta på några sevärdheter och därav min fråga till dig om detta.

QR-kodning är ett ärende som hamnade hos Upplevelsenämnden. När du blev ordförande så antog jag att du, som medinlämnare av motionen, skulle se till att den motion som hade ditt namn på och som det finns beslut om verkställande av, snarast skulle utföras.
Men som sagt. Det har gått ett år sedan beslutet kom. Du har förvisso bara varit ordförande i 5 månader men jag tycker ändå att det är rimligt att något skett tills nu.

Frågorna är således: Vad har hänt i QR-kodsärendet? När kommer dessa QR-koder upp på sevärdheterna? Under vilken period kommer förstudien att ske?
GPS-fråga


Fråga till Jesper Englundh, Ordförande Upplevelsenämnden.

Under förra mandatperioden beslutade KF att den motion som inlämnades as Lars van Aller (S) angående GPS-punkter skulle bifallas. Det skulle nu skapas punkter för sevärdheter mm i Enköping så turister (och kommuninvånare) lätt kunde hitta dem.

Det som hände var att en person satte sig framför datorn och letade upp GPS-koordinaterna för en del slumpvis utvalda ställen i Enköping. Tyvärr har Eniro och andra karttjänster på nätet en stor brist då det gäller exaktheten i de koordinater de sätter ut.

Detta har lett till att flertalet punkter sitter på fel plats i den lista som finns på kommunens hemsida. En del hamnar på platser där inga vägar finns, så söker man snabbast bilväg dit så får man svaret av sin GPS att det inte går att finna en väg till punkten. Punkter som visar var badplatser ligger har hamnat mitt i vattnet. Med de parkeringsproblem vi har i Enköping så kanske 15 meter ut i vattnet vid Bredsand är där ni styrande vill att man ska parkera, men jag tror att vi i så fall inte får så många besökare som vill åka dit.

I denna lista saknas många av kommunens finaste sevärdheter och dessutom finns en del kyrkor men andra inte etc. Detta då personen som gjorde detta inte verkade ha bästa koll på vad som finns att se och göra i Enköping.
Utöver dessa sevärdheter finns en del restauranger med i listan. Detta förvånar mig. Inte bara för att kommunen gynnar en del näringsidkare genom att ha med deras restaurang medan andra inte får vara med. Men här skulle ju kommunen kunnat lösa de små kostnader ett ordentligt GPS-register skulle kunna innebära. Kommunen skulle ju kunna låta restauranger och andra vara med och sponsra GPS-registret för att på så sätt kanske slippa egna kostnader.

En tanke i motionen var att det skulle skapas ett nedladdningsbart GPS-register om skulle ligga på hemsidan (passande de vanligaste GPS-varianterna). Nu är det bara en lista med koordinater som ligger lite huller om buller och jag tvivlar på att någon ens finner den på den usla hemsida Enköpings Kommun har.


Är du nöjd med hur detta register med GPS-punkter skapades och på det sätt det skapades? Kommer du, som ordförande i Upplevelsenämnden och som partikamrat till motionären, se över detta och se till att det skapas ett GPS-register som korrelerar med andan i motionen?
onsdag 3 juni 2015

Mer om mitt medborgarförslag om träning för sjuka och arbetslösa.


Upplevelsenämndens AU tog upp mitt Medborgarförslag om Gratis eller rabatterad träning till sjuka och arbetslösa. Återigen förundras jag över en del i svaret från tjänstemännen. Jag vet inte om AU antog svaret och tar med det på nämnden nästa vecka eller hur de har tänkt, men jag har ändå ett par tankar om remissvarsförslaget från förvaltningschefen.För det första verkar det inte som om man vill förstå problemet med att vara långtidsarbetslös eller långtidssjuk. Att ta sig till ”träningsrelaterade ytor som är öppna för allmänheten” är inte det lättaste. Inte heller är det så kul att ta sig till en spontanidrottsplats och träna själv. En mening med mitt medborgarförslag var ju att man inte bara får träning utan även en chans att slippa utanförskap.Man skriver även att man ger bidrag till föreningslivet. Men... för en långtidssjukskrivna vuxna är det inte så lät att hitta föreningar som passar. Åtminstone inte de som inte kostar skjortan.

En sjuk med garantipension får dryga 8000 i månaden innan skatt. Ekonomin är, precis som jag skrev i medborgarförslaget, en orsak till att sjuka och arbetslösa inte kan ta sig till vanliga gym eller föreningar som Friskis och svettis. Har man inga pengar att lägga på träning så är svårt att ta det lilla man har, framförallt då man vet att man kanske inte kan träna ofta pga just sin sjukdom eller sociala status.


Min förhoppning med medborgarförslaget var att man i nämnderna skulle kolla runt lite och kanske fixa detta i samråd med någon/några gym eller föreningar. Jag det att i vissa orter har Friskis och svettis själva erbjudit gratis träning till arbetslösa och sjuka på dagtid för att på sås sätt säkra att man får besökare på de pass man har då. Något liknande borde fungera i Enköping också.


Men det jag känner är löjligast i svaret är hänvisningen till att information om de sjuka och arbetslösa finna i många register och att det skulle vara svårt att kolla upp vilka som ska få ”bidraget” och man såg även problem i att en del kanske är sekretessbelagt. Men.. det finns ju ingen orsak att någon ska in och kolla i olika register och journaler. Alla långtidssjuka kan få intyg av läkare och/eller FK på att man är sjuk och alla arbetslösa kan få intyg på att de är inskriva hos AF. Det borde räcka för att kvalificeras för billig träning. Den sjuke eller arbetslöse kan sedan få söka ”bidraget” själv med dessa intyg. Det är inte jobbigt för någon tjänsteman att hantera sådant.

Men,men... vill man inte så hittar man på svårigheter för att övertyga andra om att man inte ska genomföra något.


Den ”utredning” man säger sig behöva genomföra för att veta ungefär hur många som berörs och skulle kunna få ”bidraget” är också en löjlig bortförklaring. Statistik finns på antalet arbetslösa i kommunen som är inskrivna hos AF. Det finns även siffror på vilka som varit arbetslösa en viss tid, om man vill sätta en minimigräns. Även FK har statistik på antalet kommuninvånare med 100% sjukpenning eller sjukersättning. Det är ingen jobbig ”utredning” och innan man kollar upp hur många det berör och var varje individ skulle kosta så kan man inte hänvisa till att man inte har råd.

Blir intressant att se vad utbildningsnämnden kommer fram till, det är de som bett Social, upplevelse och Vård & Omsorg om remissvar för att sedan sammanställa det.

Jag kommer att lobba för alla mina medborgarförslag då de kommer närmare beslut oavsett var beslutsförslaget är, så om någon politiker (oavsett parti) tycker mina förslag är bra så hjälper jag gärna till med fakta mm inför KF och liknande sammanslutningars beslut :)