söndag 15 maj 2016

Fråga till Lars VanAller, Tekniska nämndens ordförande

Hej Lars,

Förra våren lämnade jag in ett medborgarförslag om parkeringsbekymren i Romberga. Detta besvarades av dåvarande Gatuchef 25/5-2015 och detta svar ledde till att ni biföll två delar ur medborgarförslaget, även om 24-timmarsskyltningen på Torgbacken ännu inte kommit upp, men det kommer väl?
Det som dåvarande Gatuchefen inte besvarade och därmed ni i Tekniska nämnden inte gav svar på var min åsikt om att det finns alldeles för få P-platser, främst för gäster och besökare. Jag utgår från att Ni ansåg att det inte var ett problem. Sedan mitt medborgarförslag besvarades har en parkering stängts permanent i Romberga; den i svängen där Rombergsgatan och Sämskarbogatan går ihop.

Detta har lett till att det finns färre platser men knappast mindre antal bilar som söker plats att parkera på. Ni har istället öppnat upp för ett tiotal platser längs med Sämskarbogatans östra sida. Det är bra men snart har vi vintern inpå oss igen med snö och snöröjning och jag antar då att dessa Platser kommer att tas bort så att snöröjarna kommer fram, alternativet är ju att bilarna vallas in annars vid snöröjning, med allt det innebär. På samma sätt är det med Vretstigens östra sida där parkering är tillåten under sommarmånaderna men där P-förbud införs på vintern för snöröjningens skull.

Jag undrar om du som ordförande i Tekniska nämnden är nöjd med parkeringssituationen i Romberga eller om du ser problemet och har någon lösning på det som de flesta av oss i Romberga ser som ett problem. Efter stängningen av Parkeringen vid Romberga IP för ett antal år sedan ökade problemen och efter senaste parkeringsstängningen är nu parkeringen på Torgbacken full dygnet runt, vilket bland annat ställer till problem för Rombergaskolan då personal och besökare får svårt att parkera i närheten av skolan. Likaså är de boende på fagerskogsgatan som jag talat med inte så glada över det ökande antalet bilar som parkerar där för att de inte hittar andra platser.
För det är enbart Fagerskogsgatan, Vretstigen, Torgbacken, Malins väg och platserna på Sämskarbogatan man kan stå på som besökare. Ett problem som jag vet att förre gatuchefen såg (enl. samtal med mig inför inlämnandet av medborgarförslaget) var att boende i Romberga parkerar på dessa gratisplatser istället för att hyra P-plats genom exempelvis EHB. Jag håller med om detta men efter att ha gått runt i Romberga och talat med EHB så kan jag berätta att EHB har 337 P-platser till uthyrning och utöver dessa finns 8 skyltade Gästparkeringsplatser och 4 handikapplatser. 337 platser att hyra i ett område där EHB har över 600 bostäder. För att räkna snällt innebär det en Parkeringsplatskvot på 0,56. Långt ifrån de 0.8 som brukar vara normen. Lägger man till parkeringen på Torgbacken samt ovan nämnda gatuparkeringar så får ca 70 bilar till plats. Fortfarande är detta långt ifrån de 540+ platser som en 0.8 norm skulle innebära. Det finns även 36 garage, men återigen räcker det inte. Rombergaskolan har en liten P-plats med infart från Torgbacken där nattetid och helger är öppen för allmän parkering, men det är 7-8 platser det rör sig om. En plats är handikapplats så totalt finns 5 platser för handikappade att parkera i Romberga, fördelat på 3 områden. Även det är alldeles för lite.

Utöver EHB så har HSB (Bostadsföreningen romaren) och Riksbyggen parkeringar i direkt närhet till sina bostäder. Riksbyggen ligger över kvoten 0.8 om man enbart räknar P-platser och de har 3 gästparkeringar. Brf Romaren har 84 lägenheter och till dessa finns 41-42 platser (beroende på vem man frågar) och till detta ett antal garage som gör att de precis når kvoten 0.8. De har dock bara 2 gästparkeringsplatser.   De få gästparkeringsplatserna vid Bostadsrätterna gör att även de som ska besöka boende där ställer sig på de gatuparkeringar som finns. Så räknar man ihop EHB, Romare och RIksbyggen så finns det runt 900 lägenheter i Romberga som ska slåss om de få parkeringsplatserna   Som boende i Romberga märker jag detta problem varje dag och jag förstår att de som inte bor i stadsdelen inte ser problemet, men det finns där och det börjar bli ohållbart. I vinter kommer det bli ännu värre.

Två saker fd Gatuchef nämnde i sitt svar som ingick i nämndens svar på medborgarförslaget var att man kollar skrotbilar varje vecka. På flera platser som folk hyr och betalar står skrotbilar. Den värsta har varit avställd sedan 29/12-2000. Är det omöjligt för kommunen att tvinga ägaren att skrota bilen då den borde räknas som miljöfarligt avfall där den står. En annan sak var att Securitas skulle skärpa P-bevakningen, vilket inte stämmer. Talade med min granne igår (11/5) som stått på torgbacken med sin bil sedan 2/5 utan att ha använt den och han har inte fått böter. Kanske är Securitas också osäkra på P-reglerna då ingen 24-timmars P-skylt finns uppe än?

Så mina frågor till dig är; Anser ni att det inte finns problem med parkering i Romberga?
Om ni ser ett problem, hur har ni tänkt lösa det?
Hur gör ni med skrotbilar som står på betalda P-platser?

Till sist vill jag komma med ett förslag i all välmening som skulle förbättra för oss som får besökare och för de som ska till Rombergaskolan. Ta bort 24 timmarsparkeringen på ena sidan av Torgbacken och inför där 2 timmarsparkering med P-skiva som övriga gästparkeringar i Romberga har, alternativt gör den sidan till P-avgiftsparkering så kan folk stå längre och över natten men då åtminstone får de betala för det.

Fråga till Sven Jansson, Skolnämndens ordförande

Imorgon dyker jag upp på KF för att ställa 2 stycken allmänhetens frågor. Här är den jag ska ställa till Skolnämndens ordförande:


Hej Sven,

I april 2014 behandlades i KF en motion från Vänsterpartiet om HBTQ-certifiering i skolan. Vi förfärades all av och hånade de uttalanden en politiker i den då styrande majoriteten gjorde om jämförelsen mellan det som HBTQ-ungdomar utsetts för och den mobbing de med Pumakläder (eller om det var väskor) utsätts för.
 Inför mötet i KF hade dåvarande oppositionen yrkat bifall till motionen i Kommunstyrelsen, bl.a. du själv. Sven. Dessutom var ledamöter för ditt parti uppe under själva motionsbeslutsärendet och yrkade bifall till motionen. Jag var själv med i den diskussion S höll om ärendet inför det fullmäktige och därför var jag säker på att när S väl fick makten så var HBTQ-certifiering något vi skulle få i våra skolor i kommunen. Minoritetsstyret tillsammans med motionerande parti skulle få majoritet i frågan.

Det var just HBTQ-certifieringen och ny ishall jag var säker på att ni skulle driva igenom. Ishall blir det och till viss del även HBTQ-certifiering, fast det känns som vägen ni valde med certifieringen var som att enbart bygga ett speakerbås i stället för en ishall. Bra att ha men inte det som de flesta av oss hade hoppats och tror är det viktigaste.

Du själv, Sven, var uppe både på din partikollega Jesper Englundh:s intepellationsdebatt med Jenny Gavelin från dåvarande FP, samt även då beslut om certifiering av skolhälsan togs i december 2015. Du var uppe och talade om hur viktigt du tycker det är med detta med ökad förståelse för HBTQ-ungdomars problem. Och jag tror du menar vad du sade. Men dina partikamrater som var uppe i talarstolen då motionen behandlades sade samma sak om att det var viktigt att bifall motionen för HBTQ-ungdomarnas skull. Skillnaden är att ni i opposition ville bifalla hela motionen och nu i styrande minoritet "delvis" biföll den.

Så mina första frågor är:
1- Vad har hänt, förutom att ni fick ansvar för kommunens ekonomi, som gjorde att du och ditt parti gick från bifallande av hela motionen till det delvisa bifallandet som kom i december 2015?

2- Hur kom ni fram till att börja med Elevhälsan? Är det en rekommendation från RFSL (som är de som har certifieringen) eller något ni kom på själva?

Du sade även i december att ni inte ska tappa bort frågan och att elevhälsan är första steget för att sedan utvärderas och kanske tas fler steg. Tyvärr är detta inget som syns i ert svar eller beslut i denna fråga, vilket även påpekades av motionsställande parti under debatten. Så, bara för att ni ska se att det inte bara är inom politiken folk kommer jaga er med denna fråga, utan även vi medborgare har intresse så kommer mina andra frågor:

3 - Har HBTQ-certifieringen påbörjats? Om inte, så när planerar ni att starta den?

4- Hur lång tid ska gå till HBTQ-certifieringen av Elevhälsan utvärderas? Och är ni beredda med fortsatta steg på en gång om utvärderingen visar att det är den vägen ni ska gå.

Jag känner dig Sven och vet att du och ditt parti inte kommer att glömma frågan. Tyvärr har vi val om 2 år igen och skulle det bli en liknande majoritet som ledde kommunen förra mandatperioden återigen ta makten så vet vi ju redan att de varit emot certifiering en gång och därifrån kommer min oro att frågan kommer glömmas bort, framförallt eftersom alla intentioner du tog fram i talarstolen i december inte finns med i handlingarna.