lördag 19 april 2014

Sorgligt agerande i fullmäktige

Hade en insändare i Enköpings-Posten idag om det Ingvar Smedlund sade om HBT-certifieringen. hans ord störde mig något enormt. Pinsamt för Enköping om han blir KSO.


Jag heter Mårten och är heterosexuell. Det är inget jag valt själv, varken namn
eller läggning. Namnet kan jag ändra, men min heterosexualitet föddes jag med. Jag vaknade inte en morgon och tänkte ”wow,om jag skulle vara heterosexuell kanske?”, inte heller beror den på mina föräldrar eller min uppväxt.

Samma sak är det för en homosexuell (och för alla HBTQ-personer). De är precis som jag född med sin läggning och får leva med den varje dag.
Den stora skillnaden är att jag aldrig mobbats, misshandlats, nedvärderats eller diskriminerats för min sexuella läggning. Jag har mobbats av andra orsaker men inte en enda gång har mobbaren kallat mig ”jäkla hetero-jävel”, inte en enda gång har någon slagit mig för att jag sexuellt tänder på kvinnor.
Så är det inte för många homosexuella, inte ens i ett land som anser sig vara modernt och öppet som Sverige. Dagligen diskrimineras, hånas, mobbas, misshandlas och stöts ut folk enbart för de älskar personer av samma kön.

Det är sorgligt att det ska behöva vara så i skolor, på arbetsplatser, i idrottsklubbar.
Det är sorgligt att en man som har som mål att bli kommunalråd åt Moderaterna i Enköping jämställer det som HBTQ-personer drabbas av med de som mobbas för att de har ”fel” väska.
Det är sorgligt att en vuxen man kan stå i talarstolen i fullmäktige och säga sådana saker som Ingvar Smedlund gjorde.
Nu försökte Ingvar på något sätt göra en pudel när replikskiften startade efter hans uttalande. Men faktum är att han i sitt första uttalande hade med sig en fusklapp, så jämförelsen mellan mobbingen mot HBTQpersoner och det som kan drabba den som råkar ha en väska av ”fel” märke var något som han tänkt på innan han ställde sig i talarstolen. I hans hjärna skapades denna tanke och hann formuleras ned på ett papper, utan att Smedlund insåg hur otroligt fel han hade.

Det är sorgligt och skrämmande.

Det är sorgligt att alliansen i Enköping inte vill HBT-certifiera skolan. Jag påstår inte att det skulle utrota mobbingen och diskrimineringen mot de homosexuella i skolan men det skulle vara ett stort steg som kan hjälpa en homosexuell elev att våga stå för det den är, det den fötts till, det den lever som, utan att behöva vara rädd.
Lika lite som man kan välja vilken hudfärg man föds med, lika lite kan man välja vilken sexuell läggning man föds med. Man kan välja att vara homofob, man kan välja att vara moderat. En homosexuell kan dock inte välja att vara något annat, lika lite som en heterosexuell kan. Precis som Per Markus Risman skrev i sin utmärkta insändare så kan han, som homosexuell, inte välja att plocka av sig läggningen och lägga undan den.

Jag tror inte bara att det är vi i oppositionen som förstår vikten av att göra homosexuella skolelevers vardag bättre. Jag tror att det var annat som låg bakom att alliansen röstade ned förslaget.
Jag tror inte Ingvar Smedlund är homofob eller okänslig. Men det han sade i KF var okänsligt, det var sårande, det var heltokigt och framförallt så är det värt en ursäkt från honom till de grupper av människor han sårade.