lördag 19 februari 2011

Vilar

Jag är i ett kluvet läge för dagen. Har en del planer politiskt på saker jag vill att vi ska föra, framförallt i nämnden och lokala föreningen.
Men som det ser ut idag så kommer jag att hoppa av detta med politiken; både KF, nämnd och allt.

Så jag vilar min blogg tills dess att jag tagit beslut, vilket blir inom de närmsta 10 dagarna.

tisdag 15 februari 2011

Kriskommissionen behövde bara en fikarast?

Kriskommissionen i S redovisar idag sitt arbete. Jag har inte läst hela utan bara sett de viktigaste förslagen och jag undrar om de behövde mer än en fikarast för att få fram detta?! baylan inledde idag med att säga att man haft lite tid, men förslagen som jag tagit del av är sådana som varje liten S-förening kunde gjort bättre.

Viktigaste förslagen enl. utskick från S idag:


- Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.

- Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.

- Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.

- Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.

- Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkasframförallt punkt 2 gillar ja. WOW... där måste de ha tänkt till.

Ska läsa hela rapporten senare men av det jag läst så blir jag orolig för S framtid.

tisdag 1 februari 2011

Insändare i dagens EP

I dagens EP kom min senaste insändare med. Den var klart längre än vad de egentligen vill att man ska skriva så det är väl därför den ser lite mastig ut. För er Kontrollera stavningsom inte har EP så kommer den här också :)


Medan svenska folket alltmer får upp ögonen för det misslyckande som regeringens sjukförsäkringsregler blivit så gör M allt för att försöka övertyga folk om att det är ett bra system de kommit på. Kanske borde de lägga den energin på att ordna så att inte sjuka som inte får vara sjuka får sina liv helt förstörda.
Senast i raden är det. Jessika Vilhelmsson och Gustav Nilsson som i ett debattinlägg försöker försvara reformen...

De skriver ”sjukskrivna ska våga arbeta”. Men alla de som är för sjuka för att arbeta, vad ska de göra? För att få sjukersättning ska ens arbetsförmåga vara ”stadigvarande nedsatt”. M.a.o. måste FK anse att du aldrig mer kan jobba för att du ska kunna få sjukersättning. Utöver dessa finns många som är för sjuka för att arbeta då de, pga. den tidsbegränsning regeringen hittat på, utförsäkras från sjukersättningen, men som ändå, med rätt hjälp, mycket möjligt skulle kunna återfå sin arbetsförmåga någon gång i framtiden. De är alltså för sjuka just nu för att kunna arbeta men ändå tvingas de bort från sjukförsäkringen. Dessa personer måste då till arbetsförmedlingen som sedan i många fall inser att dessa personer är för sjuka för att jobba och skickar tillbaka dem till sjukförsäkringssystemet. Men nu får de sjukpenning, om att de har kvar sin sjukpenninggrundande inkomst, vilket många som haft sjukersättning länge inte har.
Saknar man sjukpenninggrundade inkomst får man inga pengar alls utan måste vända sig till socialen. Vi kan dagligen läsa om folk i denna situation som tvingas sälja lägenheter mm för att få socialbidrag. Människors liv slås helt sönder för att de är sjuka men inte permanent sjuka.

Även under den period som de som kastats ut från sjukförsäkringssystemet drabbas många ekonomiskt. Är man inte med i A-kassan får man bara ca 220:- om dagen i ersättning. På detta ska folk klara av att betala hyra och leva. För många går det inte. Jag har ett förslag till dem som hittat på dessa idiotier. Låt de med sjukersättning och bostadstillägg få behålla bostadstillägget under den period som de måste vara hos arbetsförmedlingen efter att de kastats ut. Då skulle de inte behöva dra på sig skulder eller bli vräkta. Detta skulle kunna införas utan att regeringen tappar ansiktet för mycket.

Även bland de sjuka som får permanent sjukersättning finns vissa som drabbats extra hårt av de nya reglerna. Eftersom de nu ses som permanent oförmögna till att jobba så lägger man inga resurser på dem. Varför slösa pengar på folk som aldrig kan jobba, verkar man anse.
Jag har en vän som haft tidsbestämd sjukersättning sedan hon var 19 år. Hon har nu fått permanent sjukersättning och därmed har ingen (utom hon själv) intresse i att hon ska bli friskare. Även fast hon aldrig kommer att kunna arbeta så skulle viss hjälp kunna få henne att komma ut ur sin lägenhet själv och inte sitta isolerad. Men det blundar M för. De vill inte ha friskare invånare i landet, de vill bara ha arbetare.

Vilhelmsson och Nilsson nämner att målet för nya reformerna är att bryta utanförskapet. M har förvanskat det uttrycket så att det i deras ordböcker numera betyder att man inte är ute på arbetsmarknaden. Det finns mängder av människor som jobbar eller pluggar som är mer utanför än många sjuka och arbetslösa. Personer som varken på jobbet eller fritiden har någon att prata med, någon som ser dem. Samtidigt finns det sjuka som har vänner och ett socialt liv som gör att de definitivt inte känner ”utanförskap”. ”Utanförskap” är bara ett uttryck Moderater slänger sig med då de ska försöka påstå att de sjuka sjukförsäkringsreglerna har en mening.

Jag tycker det är dags för regeringen och M i synnerhet att inse att de nya sjukförsäkringsreglerna drabbar de redan drabbade. Inse att ni inte har gjort det bästa av situationen och se till att de som verkligen är sjuka får en möjlighet att bli friska utan att behöva oroa sig för att en dag kastas ut från sjukförsäkringen.