lördag 30 januari 2016

Svar på insändarsvar

Häromsistens hade jag en insändare i Enköpings Posten om att jag anser att Sverige har råd att ta emot flyktingar och hjälpa andra med bistånd. Självklart kom ett svar från en person från SD som i princip sade att flyktingar ska vi inte ha och han körde SD:s gamla mumbojumbo om att de som har det dåligt i Sverige har det så pga alla flyktingar.

Jag skrev en replik på den insändaren. Men EP har valt bort att publicera den så jag lägger in den i min blogg istället.Det är intressant att SverigeDemokraten Johan Widén i sitt svar på min insändare själv pekar på hur dålig SD:s politik är. Han skriver att om biståndet minskar så hjälper vi färre av de svältande barnen i världen. Och det är ju just det som SD är ute efter. Man vill sänka biståndet och därmed kunna hjälpa färre som flyr krig, som svälter, som dör för att de inte får mediciner. Över 30 miljarder på 4 år vill SD minska biståndet med till utlandet. Detta beror inte på att man ”värnar om svenskarna” utan för att den rasistiska ideologin bakom SD inte gillar andra folkslag.

 Widén skriver även att ersättningarna från FK kommer att sänkas. Där har han rätt till viss del. Den stora orsaken till detta är att prisbasbeloppet sänktes till i år. Detta är olyckligt men beror inte på den ökade mängd flyktingar som kommer till Sverige, även om jag har förstått att SD vill få det till att det är så. Prisbasbeloppet beräknas av SCB beroende på det allmänna prisläget i Sverige. Det har sänkts flera gånger förut mellan höjningarna och detta under år då vi inte haft stora mängder flyktingar. Så försök inte sätta likhetstecken mellan sänkta ersättningar från FK och mängden flyktingar i landet för då gör ni er enbart löjliga.

De flesta av de som får sänkta ersättningar från FK (varav jag själv är en) får dock mer i plånboken tack vare sänkt skatt etc. De som inte får sänkt skatt är främst de med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om dessa personer dessutom har garantipension som enda inkomst så drabbas de dubbelt i jämförelse med ålderspensionärerna eftersom garantipensionen sänktes pga sänkta prisbasbeloppet. Detta har regeringen försökt rätta till genom att höja bostadstillägget för pensionärer, som många med sjukersättning får. Tyvärr räcker det inte till och regeringen har sagt att till nästa års budget så kommer man att se till att även de med sjukersättning får sänkta skatter.

Detta kunde dock redan skett i år. Det fanns en sak som kunde lett till att de som fick sänkta ersättningar hade fått sänkt skatt redan i år. Hade regeringens första budget, som lades 2014, gått igenom så hade årets skattesänkningar skett ifjol och de skattesänkningar som kommer att ske nästa år hade du skett redan i år. Men den budgeten valde SD att rösta ned. Widén säger att SD värnar om svenska medborgare. Hade de gjort det hade de röstat igenom en budget som hade hjälpt de som har de sämst. Man valde istället att rösta mot regeringens budget för att den var för vänlig mot flyktingar. Återigen detta rasistiska hat hos SD som förstörde för Sveriges pensionärer som nu drabbas av mindre i fickan. Jo tack, det är så SD ”värnar” om folk.

Även föräldraförsäkringen och vårdbidrag kan påverkas negativt av sänkt prisbasbelopp. Men med tanke på att SD i sin senaste budget ville sänka både ersättningen till föräldraförsäkringen och sänka vårdbidragen för funktionshindrade barn så hade dessa ersättningar blivit ännu mindre med en Sverigedemokratisk politik. Jo tack, Det är så SD ”värnar” om folk.

Jag skrev redan i min första insändare att vissa inte har det bra ekonomiskt i Sverige. Det finns dock många som fortfarande njuter av de skattesänkningar alliansen genomförde. Sverige är ett av de länder som klarat sig bra ekonomiskt (förvisso på de fattigastes bekostnad som under alliansåren fick det ännu sämre) och vi har råd att hjälpa. Det är inget känsloargument, det är ett faktum.

Vi som hänger med i politiken vet att ni i SD vill ställa de svagaste grupperna i samhället mot invandringen och flyktingarna. Ni vill försöka lura i svenska folket att det är vi som lever på lägsta inkomsterna som betalar för att Sverige hjälper de som flyr krig. Men så är det inte. Sjuka och gamla fick betala för alliansens girighetspolitik som gynnade de som redan hade och kraftigt missgynnade de som inte hade. Ni vet, samma politik vars budget SD hjälpte till att rösta igenom 2014. Jo tack, det är så SD ”värnar” om folk.

Så, Johan Widén, kom inte och säg att ni i SD värnar om svenska medborgare, för det har ni visat gång på gång att ni inte gör. Blanda inte heller in en stackars mans död i debatten om flyktingar på samma sätt som den rasistiska median gör. Det är skamligt, det är felaktigt, det är vidrigt.