tisdag 9 december 2008

Samarbetet

Jag vet inte vad jag ska tycka om samarbetet mellan s, v och mp. Jag måste fundera lite och diskutera lite för att eventuellt känna mig säker på att det är en bra sak. Som stående ganska långt till vänster inom Socialdemokratin så är jag iaf glad över att vi ska samarbeta mer med Vänsterpartiet. Flörten med mp är jag inte lika säker på om jag gillar men den behövdesväl för att de inte skulle gå längre åt höger inför nästa val.

Vänstern tror jag tjänar mest på samarbetet även om de får lägga ner vissa saker, som utträde ur EU mm. Samma dag som samarbetet presenterades så fick de även fina opinionssiffror, så Orly hade en bra dag kan jag tänka mig.
Mest glädjande med opinionssiffrorna är inte bara att oppositionen drar ifrån igen utan att Sd:s stöd sjönk. Dessutom ligger kd under gränsen och C balanserar på den. Centern lär rycka upp sig men kd har legat under i de flesta undersökningar ett tag. Är läget lika inför valet 2010 lär de väl ev. få en del stödröster från sina närmsta vänner i moderaterna. Men IMO skulle det bli klart bättre politiskt klimat i Sverige om vi slapp bakåtsträvarna kd i riksdagen.

Förhoppningsvis gäller folks sympatier för partierna även här i Enköping, men jag hoppas att vi i S inte bestämmer oss för ev. samarbetspartier kommunalt än på ett tag.

Står om mig i EP

Läste ni Enköpings Posten idag (finns tyvärr inte på nätet) så fick ni läsa om mig. Det fanns en liten notis om en man som blev slagen på hakan av en annan bilist. Det var jag som blev slagen. EP fick väl inte till det exakt som det hände och jag utvecklar det inte mer då det är polisanmält.

Men jag vill iaf skriva att jag tycker polisen ska lägga mer resurser på att kolla beteenden i trafiken. Jag är övertygad om att idiotbeteenden i trafiken (ett beteende som ledde till konfrontaionen jag hade) är en större fara än de som kör lite för fort på bra vägar. Idiotiska omkörningar, kryssande mellan filer och (det i Enköping så vanligt förekommande) undvikande att använda blinkers leder till situationer som kan skada både bilar och personer.

fredag 28 november 2008

Så kan man också misstolka undersökningar och statistik

Att kvällstidningar mest består av skit vet alla. Men ibland överträffar de sig själva i förmågan att med vilje misstolka saker för att få till en "bra" rubrik.


Jämställdhet är inte viktigt i förhållanden får de fram i följande artikel:
http://www.expressen.se/dejting/1.1384349/jamstalldhet-ar-inte-viktigt-i-forhallanden

Men det finns en hel del fel som gör den så otroligt ovetenskaplig.

1. Frågan som ställdes var vad som är viktigast i ett förhållande. Både män och kvinnor ansåg att respekt var det av de fem erbjudna alternativen som passade bäst. Alternativet jämlikhet valdes av färst av båda könen. Men, innebär det att jämlikhet inte är viktigt? Nej, inte alls. Undersökningen visar bara att de som utfrågades ansåg annat vara viktigare. Vi vet inte om alla hade jämställdhet som näst viktigast i ett förhållande och det då i princip var det som totalt sett ansågs viktigast.

2. De som deltog i undersökningen var alla singlar som fanns på ett kontaktforum på nätet. Kan det vara så att de är singlar just av den anledningen att de inte prioriterar jämlikhet? Vet vi om de öht haft erfarenhet av förhållanden och kunde göra sin bedömning utifrån det?

Nej, det enda undersökning visar är vad de som var med i den ansåg viktigast. Inget annat.
Men på detta sätt kan man trixa med undersökningssvar och statistik för att förvilla och ljuga för läsarna, allt i jakten efter rubriker.

----------------------------------------

Nu till något intressantare och viktigare.

Det är en demonstration mot rasism och främlingsfientlighet på torget på söndag klockan 17.00. Sedan blir det Fackeltåg till Kyrkans hus där det bjuds på pepparkaka och musik.
Jessika Vilhelmsson och Totte Wallin (tyvärr) ska tala.
Arrangörer är S, V, Mp, Fp, M, C och kd.

Jag hoppas att det blir uppehållsväder och att det inte enbart är folk från de arrangerande partierna som deltar. Det skulle vara kul att se många Enköpingsbor där öht. Samt förstås stor uppslutning av politiker.

Själv ska jag på teater 18.00. Vi i Riksteaterföreningen har föreställningen "Jekyll & Hyde" på besök. Men jag kommer delta i manifestationen så länge jag hinner innan det är dags att bänka sig och se en (förhoppningsvis) bra föreställning.

måndag 24 november 2008

Inget glutamatförbud

Vi i nämnden tog inget beslut för förbud av glutamat. Båda sidorna var överens om att frågan skulle omremitteras. Både för att den ska gå genom arbetsutskottet och för att vi alla vill att skolmåltiderna i stort ska ses över.
Jag fick föra fram mina åsikter mot förbudet iaf och moderaten Ingvar Smedlund (som har erfarehet från livsmedelsbranschen) höll glädjande nog med om det mesta, inklusive att det ofta blir hysteri över liknande saker när tidningarna sätter igång med sina skriverier. Som Ingvar dessutom tog upp så sker en självsanering på marknaden just nu. Denna sker inte för att det är farligt utan för att producenterna märker att folk vill ha mat utan vissa tillsatser.

Jag har tillfrågats om varför jag inte ville ha ett förbud och tänkte redovisa vad jag sade i nämnden. Först vill jag bara säga att inte motsätter mig förbud eller minskning av tillsatsämnen eller annat så länge vetenskap och/eller en ordentlig genomgång av näringsvärdet i skolmaten stöder att vissa saker borde tas bort från skolmaten.

Men, då det gäller glutamat finns inga vetenskapliga bevis för att det är farligt för människan. De undersökningar som gjorts på människor påvisar inget farligt i de fall normala mängder glutamat tillförs kroppen. Även förhöjt intag av glutamat är ofarligt (t.o.m. för överkänsliga) så länge det ges naturligt i mat. Allt blir farligt i för stora mängder och allt kan vara farligt för överkänsliga.

De djurtester som gjorts är mestadels på råttor. För att försök på människor ska få ske i USA så måste man göra djurförsök innan. Att man då väljer råttor beror på att råttor och möss är undantagna de lagar som finns runt djurtester.
Råttor har annan matsmältningsfunktion än människan och de resultat man får är aldrig överförbara på människan utan kan bara ligga som grund för hypoteser inför människotest.
Glutamat har testats på apor, vars matsmältning liknar vår, och har då visat sig vara ofarligt.
I de tester som ofta hänvisas till där råttor blev blinda mm av glutamat så tillfördes de 20g glutamat per 100g mat de åt. Dessutom tillfördes det direkt i kroppen och inte via maten. En normal vuxen människa får i sig 4g tillsatt glutamat i veckan och det säger sig självt att detta är långt ifrån den mängd råttor injicerades med.

WHO, FN, Livsmedelsverket, FDA mfl. anser att glutamat är ofarligt. WHO har kategoriserat in glutamat i gruppen med de ofarligaste tillsatsämnena. Detta beroende just på att vetenskapen inte stöder de farhågor om att glutamat skulle vara farligt. Då ska inte vi heller som nämnd utan större insikt säga att det är farligt.

Glutamatmotståndarna påstår att kroppen reagerar olika på "syntetisk" och naturlig glutamat. men forskarna börjar bli allt mer överrens om att den fria glutamaten (som finns i tomater och andra livsmedel) och "Syntetisk" glutamat behandlas på samma sätt av matsmältningsorganet i kroppen och efteråt känner inte kroppen skillnad. Det bundna glutamatet i kroppen (som tillförs via proteiner mm) skiljer sig dock lite.

En av de främsta förespråkarna för förbud av Glutamat är Charlott Erlanson Albertsson, en professor i Lund som alltid kommer med märkliga uttalanden i pressen i samband med att hon har en ny bok på gång.
Hennes mest kända påståenden är att fri amning ger feta barn. Barn ska ammas på vissa få, regelbundna tider varje dag, detta oavsett om barnet är hungrigt eller inte, för annars lär sig barnet småäta och kommer då bli fetare längre fram i livet.
Ett annat utspel från henne där hon överbevisats är att högt blodsocker skulle vara bra för hjärnan. De senaste åren har hon siktat in sig på glutamat. Ser man när hon förekom i media med utspel som att glutamat ger hjärnskador eller att glutamat gör folk feta så ser man att det oftast är samma månad som hennes böcker kommer ut.
Ingen seriös person kan ta alla hennes utspel på allvar och bara för att en person är professor så innebär det inte att de har rätt i allt de säger. Det gäller att skapa rubriker för att få uppmärksamhet och möjligheter att forska mm.


Detta är en stor del av det jag tog upp i nämnden. Det finns andra skäl för att jag inte anser att vi ska falla för glutamathysterin och inget jag hittar tyder på att det skulle vara farligt.

Jag hoppas nu att vi kan få igång en större diskussion om skolmaten, samt att vi kan få igång en undersökning som visar vad vi egentligen ger barnen. Vi är extremt snåla då det galler skolmat i kommunen och har lägsta snittkostnaden per barn i hela länet och ligger helt klart bland de 10% av kommunerna som lägger minst på skolmat. De som lägger minst lägger dryga 3000:- per elev och år. Enköpings kostnader var 3900:- ifjol. Så vi lägger inte mycket mer än de som lägger minst pengar men jämfört med de flesta som lägger mer pengar på skolmaten så ligger vi långt efter. 5000 - 7000:- är ganska normala siffror i landets kommuner så visst finns det stora skäl till att vi kan spendera mer på detta. Många barn får inte lagad mat på kvällar, då måste vi se till att de får bra, näringsriktig mat i skolan.
Viktigt att utreda är inte bara om vi får bäst mat för pengarna utan om barnen får vitaminer och andra näringsämnen i rätt mängd och även om vi använder för mycket salt (som många anser är den största hälsofaran just nu), socker, tillsatsämnen mm.


--------------------------------------------------------
Strax efter att jag skrev inlägget fick jag ett mail från Nederländernas ambassad i Köpenhamn. Många som vill förbjuda glutamat har hävdat att det är förbjudet i Nederländerna, så jag skrev till ambassaden för att höra om det är så och eventuella orsaker till förbudet.
Svaret kom från deras avdelnign för jordbruk, natur och matkvalitet. I det står att glutamat INTE är förbjudet i Nederländerna. Däremot måste tillsatt glutamat märkas ut med siitt E-nummer i innehållsförteckningen, precis som vi har det i Sverige.
Detta visar att om man inte läser de larmrapporter som finns kritiskt så kanske man tror på falska påståenden.

lördag 15 november 2008

Glutamathysteri

Nu har glutamathysterin nått politiken i Enköping och på torsdag ska vi politiker i nämnden (NFG) besluta om förbud/minskning av glutamat i skolmaten.
Av gårdagens Enköpings Posten kunde folk få uppfattningen att beslutet redan är taget men så är inte fallet. Att EP skriver om det innan beslut tas samt vinklar det som om vi politiker går på skolchefens förslag är märkligt och det känns nästan som om någon försöker påverka oss politiker.
Nu finns det en risk att det går igenom ändå. Majoriteten röstar ju aldrig enskilt utan bara som en skock får så är de för så är alla för. Nu är det inte riktigt sant att de alltid är får. All heder åt Ida Karlsson (C) som vid ett tidigare nämndsammanträde vågade stå för sin åsikt i en fråga gällande elevrådspengar och som röstade emot sina egna allianskollegor.

jag vet inte vilken ställning mina partikollegor i nämnden har. Jag är dock mot ett förbud. Skälen behåller jag för mig själv fram till gruppmöte och nämndsammanträde. Men enkelt kan jag säga att Hysteri och förbudsiver inte är något vi politiker ska hänge oss åt. Det finns inga seriösa undersökningar som visar att glutamat är farligt och då Livsmedelsverket, EU, WHO, FN amerikanska FDA mfl. anser ämnet ofarligt så ska inte vi Enköpingspolitiker tro att vi vet mer och skapa massa onödiga förbud.
Jag hoppas på en diskussion kring detta trots att det är en punkt på dagordningen som flera kanske anser vara av mindre vikt.

Förresten... undrar om kd och m kan vara för ett förbud?! Valfrihet är ju ett av deras mantran och då borde ju det finnas valfrihet även i skolan då det gäller vad barnen ska äta, eller!?


Litet tillägg: Jag påstår inte att mina åsikter om glutamatföbudet är de rätta och kanske röstar majoritet och de på min sida rätt i detta fall. Fårmentaliteten gäller dock oftast i nämnden.

onsdag 5 november 2008

Min intervju

Jag skrev tidigare att jag skulle intervjuas förra måndagen. Det blev jag också, samt fotograferad. Det var kul att få stå som frontfigur för vår politik ett tag men jag vet inte om reportern egentligen fick ut det jag hade hoppats. Första utkastet av intervjun var ruggigt dålig och kunde tolkas som om vi i (s) är emot den framtida utvecklingen av Myranområdet med köptorg mm. Det vi hade gjort en skrivelse om var ju trafiksituationen nu och i framtiden i Romberga. Jag pratade en hel del om förlängningen av Mästergatan tilL Stockholmsvägen men av det kom inget med i tidningen. Däremot var det bra att reportern fastnade för vår motion om fria stadsbussar. Tyvärr blir det inget av det (iaf inte för alla Enköpingsbor) under denna mandatperiod men jag hoppas att vi vinenr valet för då är jag säker på att det kommer införas under nästa period.
Tillslut blev artikeln iaf bra och det var en liten bild på mig. Förvånansvärt många har dessutom sett och läst artikeln. Både grannar och andra har kommenterat det och det verkar som om alla håller med oss om att trafiksituationen är ohållbar och att det absolut inte blir bättre om inte något görs snart.

Igår fick jag svar på skrivelsen från Gatukontoret. Svaret är väl inte något som gör mig helt nöjd och jag får ta upp i styrelsen om det finns något vi ska fortsätta med framöver.

Bra gjort, USA

Amerikanerna tog ett stort steg mot förbättring av sina liv och mot en förbättring på jorden i övrigt genom att rösta fram Obama till president.
Visst var han det bästa valet av de två stora kandidaterna men vi får inte glömma att Obama står väldigt långt till höger jämfört med svensk politik i många frågor. IMO skulle USA må bättre av en socialistisk president men det lär väl aldrig hända.
Man får vara försiktig med att hylla valet av Obama alltför blint. Jag tror han blir bra för de allra flesta och framförallt för de svagare i samhället men på en del punkter ligger han långt från en ultimat president. Obama är t.ex. emot homosexäktenskap (även om han är för att de ska få adoptera, vilket ju är bra). Även då det gäller vapenlagar etc. kommer för lite ske åt rätt håll.

Obama var den bästa av de två stora kandidaterna men USA kunde fått det ännu bättre.

söndag 26 oktober 2008

Intervju

Imorgon ska jag till EnaHåbo-tidning och intervjuas angående en skrivelse som vi i stadens (s)-förening gjort. Den är till teknikförvaltningen och tar upp trafikproblemen i Romberga (där jag bor). Det känns lite nervöst då det är första gången jag pratar med media om något inom politiken. Det går säkert bra och det känns riktigt roligt. Skriver mer om det efteråt.

Vårdnadsbidrag, tyvärr

Som väntat (tyvärr) så antog kommunfullmäktige förslaget om införande av vårdnadsbidrag fr.o.m. 2009.
Jag har skrivit om det tidigare och många andra har skrivit om det, så jag tänkte inte bli långrandig. Jag har dock ett par reflektioner att dela med mig. Jag såg stora delar av kommunfullmäktige liveenkoping.se. Nu i efterskott kan man se hela kommunfullmäktige på http://www.enkoping.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1421 .

Om nu kontakten mellan barn och dess föräldrar är så viktig att vårdnadsbidrag ska införas - varför ger man då folk möjlighet att få bidraget trots att de själva inte tar hand om sina barn? Som det blivit utformat kan de anställa Au-pairer för att ta hand om sina barn, Au-pairer som de dessutom kan dra av som hushållsnära tjänst. Även mor- och farföräldrar kan ta hand om barnen och ändå ge rätt till vårdnadsbidrag.
Det finns bättre sätt att få föräldrar att stanna hemma hos sina barn, om det är målet. Förläng föräldrapenningen och gör allt för att båda föräldrarna ska utnyttja den. Jag är inte helt säker på att jag skulle vilja lagstadga om lika uttag av föräldrapenningen, det finns andra sätt som jag anser vore bättre. Oavsett hur man lägger upp förlängd föräldrapenning så skulle det iaf bli mer jämställt än vårdnadsbidraget.

Micke Bergman (kd) försökte sig på att blanda in kds övriga människohatiska politik i denna debatt och jag är glad att stora delar av kommunfullmäktige visade sitt ogillande. Nu har de iaf genomfört sitt enda vallöfte och vi får hoppas att kds siffror i alla opinionsundersökningar stämmer (och att samma utfall sker i kommunen) så vi slipper detta onödiga parti efter nästa val.

Intressant förresten att kommunalrådet Anna Wiklund inte var där. Det kan ju bara tolkas på ett sätt och det är att hon inser att detta var ytterligare ett dåligt initiativ från majoriteten. Om hon nu är emot vårdnadsbidraget (hennes frånvaro kan inte tolkas på annat sätt) så är det synd att hon inte vågade vara närvarande och argumentera emot sitt parti. Att stå för vad man anser, även om det strider mot övriga i partiet, är för mig viktigt, både politiskt och demokratiskt.

Rolf Jönsson (s), som är ordförande i Enköpings stads (s)-förening, skriver väldigt bra om senaste kommunfullmäktige på http://web.telia.com/~u17104780/kf_ogon.htm?page=119&debatt=12192 . Han skriver väldigt bra efter varje kommunfullmäktige och är alltid intressant att läsa för oss som inte är med själva.

tisdag 14 oktober 2008

Inte bara politik

Länge sedan jag uppdaterade. Men jag har inte haft ork att skriva så mycket, men det hoppas jag att det blir ändring på :)

Allt i livet är ju självklart inte politik. Teater är ett annat intresse. Jag är med i styrelsen i Enköpings Riksteaterförening och det är riktigt kul. Vi ser till att det kommer bra föreställningar till Enköping. Tyvärr är inte Enköpingsborna alltid så intresserade av kultur. Att ha ett abonnemang på teatern kostar bara några hundralappar och för det får man se (minst) 3 bra föreställningar.
I lördags hade vi besök av en föreställning som heter "Bellmans apostlar". Det var en entimmes föreställning, med bl.a. Görel Crona, som genom Bellmans visor tog oss genom Gustav III:s sista dag på ett mycket underhållande och bra sätt.

Jag är relativt ny i styrelsen men nästa föreställning som kommer kan ni tacka mig för ändå :) Jag kontaktade styrelsen för något år sedan då jag såg att "Avenue Q" skulle ut på turné med riksteatern. Trots att det är en större och mer påkostad föreställning än de flesta andra så valde styrelsen att ta hit den föreställningen och jag hoppas verkligen att vi får fullsatt då.
"Avenue Q" är en barnförbjuden broadwaymusikal med både människor och dockor (de liknar dockorna i Mupparna). Maximteatern satte upp den i Sverige förra året. Det var första gången den sattes upp på annat språk än svenska.
Den verkar rolig, fräck och mycket bra. Vill ni veta mer finns klipp från föreställningen här: http://www.streamio.se/Play?projectId=9535&language=swedish

Som sista föreställning under hösten kommer "Dr Jekyll & Mr Hyde". Det låter ju också som en spännande upplevelse.

Jag hoppas ni testar på teaterbesök i Enköping. Det är värt pengarna och ett par kvällar (oftast lördagar) per år mår man inte dåligt av att vara lite kulturell.

söndag 21 september 2008

Grattis Torgbrunnen

Förra lördagen (13 september) fyllde Torgbrunnen 50 år. Jag verkar vara den enda människa i Enköping som uppmärksammade detta. Redan i höstas pratade jag med politiker och med cityföreningen etc. Men ingenstans fanns det intresse för denna stackars brunn. Inom stadens s-förening fanns det intresse och hos Anna-Lena Eriksson såklart, så vi satte igång en Torgbrunnsgrupp. Ni såg kanske 2/3 av oss i Enköpings Posten förra veckan? Jag saknades pga andra åtaganden.
Alla dessa cityföreningar med Totte Wallin och andra som frontfigurer vill flytta brunnen för att "täta" torget och göra om denna piazza. Vi anser att torget är bra som det är och inte ska beskyllas för att handlarna inte får kunder. Det finns mycket de kan göra med lite fantasi men den verkar saknas på de flesta håll.

Jag tycker det är märkligt att så få bryr sig om lokalhistoria i Enköping och inte lär det bli mer intresse ju fler stockholmare som ska lockas hit. Nu är väl inte Torgbrunnen det viktigaste att ha koll på men inte heller då det gäller annan lokal historia finns kunskap eller intresse. Kanske borde skolorna satsa mer på det. Jag vet att de har en hel del lokalhistoria och liknande, men det behövs kanske mer. För att förstå sin framtid måste man förstå sin historia.

Mörka, kalla tider

Nu har vi haft 2 somrar med borgerlig regering och dessa två somrar har varit kalla, mörka och regniga. Jag vet inte om ni tänkt på detta men sommaren 2006 (då vi (s) fortfarande satt vid makten) var varm och lång. Till skillnad från de senaste två somrarna så var dessutom kvällarna och nätterna varma. Två år i rad har det inte varit varmt tillräckligt länge för att få tropiska nätter (över 20 grader) och det är förbaskat jobbigt. I ett land däe klimatet mellan människor blivit kallare sedan valet så verkar även klimatet i övrigt blivit kallare.
Vi lär få vänta 2 somrar till innan värmen kommer, både i samhället och i luften.

tisdag 9 september 2008

ALU tillbaka

Minns ni ALU-jobben som arbetslösa kunde få utföra under 90-talet? Jag själv fick bl.a. måla staketet kring Fanna IP under en solig sommarvecka och gjuta betongfundament till det som skulle bli basebollplanen bakom idrottshuset en annan solig sommarvecka.
Finns de kvar? Jag har inte varit i arbetslöshetssvängen på över 10 år, så jag vet inte. Det jag minns är att de borgerliga partierna kritiserade ALU hårt. Bl.a. sas de väl bara vara platser att skyffla undan folk från statistik mm. (jag var inte politiskt aktiv då och minns inte hur det lät om detta, men vill minnas att det fanns mycket kritik iaf. Rätta mig gärna om jag har fel)

Men, idag sitter Littorin i TV och säger att de ska satsa på en ny typ av sysselsättning för de långtidsarbetslösa som inte fått jobb på 3 år. När han frågas om vad det kan bli för sysselsättningar säger Littorin att de arbetslösa kan bli "Klassmorfar", jobba inom vården (prata med gamlingar) eller hjälpa ideella föreningar.
Men... det var ju just detta som ALU-jobb var. Ideella föreningar hörde av sig om de hade arbeten som de ville att arbetslösa skulle utföra.

Att packa om idéer och kalla dem något nytt är verkligen regeringens hela politik. Antingen tar man gamla s-idéer och kallar dem för sina egna eller så tar man moderatpåhitt och lanserar dem som alliansidéer.
Hoppas verkligen svenska folket genomskådar allt skit som regeringen kommer hitta på fram till val.

tisdag 2 september 2008

USA kan vara på väg mot en skrämmande framtid

Inte nog med att den republikanske presidentkandidaten McCain är en stark Bushanhängare och en större krigshetsare än dåren som nu är president i USA, han är även emot aborter.
Hans vicepresidentkandidat är ännu strängare då det gäller aborter och vill inte tillåta sådana ens för våldtäkts- och incestoffer. Dessutom är hon starkt emot sex före äktenskapet, även fast hennes dotter är gravid och ogift (och möjligen fött ett barn tidigare).
Skrämmande för USA:s kvinnor om ytterligare en dåre väljs till president.

söndag 24 augusti 2008

Glömde en försämring..

I min tidigare text glömde jag en försämring som införts för långtidssjuka. Numera räknas sjukpenninggrundande inkomsten upp på ett annat sätt än tidigare. Förut räknades den upp efter den lön man hade haft om man hade jobbat. M.a.o. fick man ta del av de löneförhöjningar som gjordes inom sitt yrke.
Numera räknas SGI:n upp efter ett schablontal. Uppräkningen är inte särskilt mycket och gör även den att långtidssjuka halkar efter.

torsdag 21 augusti 2008

Sjuka sjukförsäkringssystemet

Här är en insändare jag skickat till EP: Den har inte kommit med, så jag skrev om den lite och skickade in den idag och hoppas på att den publiceras :) Ni som läser min blogg får läsa den redan nu.
Så har då den första sjukpenningutbetalningen efter regeringens senaste påhopp på de sjuka skett. Och jag måste säga att den dryga femhundring mindre jag fick verkligen INTE gjorde mig friskare.
Detta är den andra ekonomiska försämringen för sjuka som införts efter valet. Först sänktes den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och nu sänktes även hur stor del av SGI:n som betalas ut. Att vi sjuka sedan tillhör de grupper som inte fått sänkt skatt har lett till att de sjuka halkar allt längre efter ekonomiskt sett. Dessutom ska vi se till att bli friska på mindre än 1½ år, annars hotas vi av att bli socialbidragstagare. Enligt de senaste prognoserna är det ca 20000 sjuka som riskerar att hamna hos socialen, trots att de är fortsatt sjuka. Detta kommer inte enbart betyda än mer försämrad ekonomi, det kan även innebära att folk måste flytta från sina hem och sälja sin bil mm för att de ska kunna få socialbidrag. En stor del av de sjuka kommer inte heller kvalificera sig för socialbidrag då ex. deras partners tjänar ”för mycket”.

Socialförsäkringsministern ser inte allvaret i det hela utan säger i intervju efter intervju att det är långt kvar till 2010 då utförsäkringen av de sjuka sker och att till dess har man säkert ordnat med något så att sjuka inte behöver söka socialbidrag. Men vi sjuka behöver veta nu. Ingen gynnas i sin sjukdom av att behöva oroa sig för vad som händer om man inte hinner bli frisk.

Regeringen säger sig satsa på de sjuka och skapa rehabiliteringskedjor. Men måste det ske med sänkt sjukpenning, hot om socialbidrag etc.? Jag tror att de verkliga orsakerna bakom dessa neddragningar för de sjuka är gammal vanlig moderat avundsjuka. Moderater tycker att vi sjuka har det så bra som slipper gå upp till jobbet tidigt på morgonen, dessutom så utgår man felaktigt från att många fuskar med sjukpenningen. Lars Leijonborg sa i intervju efter intervju inför valet att Folkpartiet inte skulle gå med på försämringar i sjukförsäkringssystemet. Men vad blev det av de löftena? Det visar sig allt mer att de andra allianspartierna bara är marionetter i moderaternas politiska spel. För, tro mig, detta är moderat politik då den är som värst.

På ett sätt tycker jag dock synd om moderater. Att leva helt utan empatisk förmåga och med den vidriga människosyn de har kan inte vara så lätt. Detta till trots så får de sänkta skatter mm medan vi riktigt sjuka sitter här och blir allt fattigare och hamnar allt närmare den underklass moderaterna vill att vi ska vara. Regeringen är ingen bra läkare; folk blir inte friska av att få mindre pengar. En dålig läkare kan man som patient byta ut, men denna dåliga regering är vi fast med till valet 2010 då den äntligen byts ut.

tisdag 19 augusti 2008

Uppdatering om Vårdnadsbidragsfloppen

UNT rapporterar om att det även i Uppsala ser ut som att föräldrar tycker att Vårdnadsbidraget är en dum idé.
Man hade förväntat sig uppmot 1200 ansökningar men har bara fått in 50-60 st.

Läs mer:
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=788674,00.html

måndag 11 augusti 2008

Vårdnadsbidraget - En flopp

Att vårdnadsbidraget kommer bli en flopp för barn och kvinnor, det har vi inom Socialdemokraterna sagt hela tiden (likaså oppositionen i övrigt). Men nu börjar det komma in siffror på hur ointresserade svenska folket är av vårdnadsbidraget.

I de starka moderatfästena Täby och Danderyd har (enl. TäbyDanderyd tidning) intresset varit minst sagt svagt för detta påhitt. Täby införde vårdnadsbidrag 1/7 och Danderyd 1/8 och enbart 15 ansökningar har kommit in totalt i dessa två kommunder, 4 i Danderyd och 11 i Täby. Täby räknade med många fler sökande och uppskattade kostnaden till 10 miljoner per år. Danderyd räknade med en kostnad på 3,4 miljoner. Det krävs många fler sökande för att de ska komma i närheten av de kostnaderna.
Visst kan det bli som den moderate ordförande i Barn och utbildningsnämnden i Danderyd säger; att det kommer in fler ansökningar efter semestern. Men av de 95 barn i Danderyd som inte är inskrivna i förskola så lär flera bli det till hösten och dessutom faller många utanför rätten till bidrag. Arbetslösa och föräldrar med sjukersättning exempelvis kan nämligen inte söka bidraget.

MEN, det finns en viktigare orsak till att vårdnadsbidraget kommer floppa, och det även i städer som vår egen. Det är väldigt många som inser det dåliga med förslaget. I T&D tidning säger tillfrågade bl.a. att "det [är] svårt för barnen när de blir större och vill ha någon att leka med". Oppositionspolitker i dessa kommuner har även hört från invånarna att detta bidrag är en politikerkonstruktion och inget sommedborgarna egentligen ville ha. Istället efterfrågas mer pengar och resurser till förskolorna.

Det skulle glädja mig enormt om vårdnadsbidraget floppar och att vi, då vi övertar makten 2010, kan avveckla denna kvinnofälla, som inte är bra för någon (mer än för kommunerna som kan spara pengar jämfört med om alla barn går på förskola). I Norge var 96% av de som fick bidraget kvnnor. Inget talar för att situationen skulle vara annorlunda i Sverige. I Norge är man på väg att avveckla bidraget, något som jag hoppas sker även här i nästa mandatperiod då vi förhoppningsvis får en mer sansad regering som har större koll på vad som behövs i samhället och vad medborgarna vill ha för sina skattepengar.

måndag 4 augusti 2008

Fantomen Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt ger inte precis sken av att vara en kille med humor. Lika illa verkar det ha varit då han var ung.

1977 var Reinfeldt 12 år och medlem i Fantomenklubben. Tydligen var det populärt för medlemmarna att skicka in sin egen TV-tablå där man parodierade titlarna på de riktiga programmen. I alla fall var det just det som Reinfeldt försökte göra. I Fantomen nummer 19/1977 hade han följande insändare.


Som sagt, inte så jätterolig precis. Intressant att Reinfeldt ville börja kvällen med Kröka för att sedan nästan stupa vid 20. Känns som en hel del Moderater haft de problemen.

Fast, det verkar ändå som om Fantomen har varit väldigt viktig för politiken i landet. Förre moderatledaren Bo Lundgren lär i en intervju ha pratat om alla Fantomenringar han hade som ung och Mona Sahlin har för Aftonbladet berättat om att hon brukade läsa Fantomen på toa, något hon även fortsatt med som vuxen, men då "bara de gamla numren".

Så glöm detta med ungdomsförbund och liknande. Vill du bli toppolitiker i Sverige så ska du vara en Fantomenfan!

lördag 26 juli 2008

Biltullar

Jag är emot biltullar/trängselskatt så som de nu är utfärdade i Stockholm. De infördes för miljöns skull. Trängseln skulle minska i Stockholm, vilket skulle ge mindre köer = mindre avgaser.
Men sedan Stockholm och Sverige fått nytt styre så är det inte miljön man tänker på utan på att få in pengar. Man har gett bilister som skaffat miljöbil en morot genom att de skulle få slippa biltullarna. MEN, idag står det i tidningarna att staten förlorar 50 miljoner/år pga att miljöbilarna slipper biltullar. Därför funderar regeringen på att slopa undantaget för miljöbilarna.

Vad är det för idiotisk tanke. Det förloras inga 50 miljoner pga miljöbilarna. Det tjänas en massa på andra bilister som betalar biltullar och miljön tjänar enormt mycket på att folk byter till miljöbilar. Tar man bort undantaget för miljöbilarna så kommer intresset för införskaffande av miljöbil att minska markant i Stockholmsområdet. Många företag har skaffat sig miljöbilar för att slippa tullen men varför ska de bry sig om det ändå kostar pengar att åka ut och in ur Stockholm!?

Men med alla fördelar regeringen ger de rika genom sänkta skatter så saknas väl pengar och då ser man ett sätt att få in några fjuttiga miljoner till... på miljöns bekostnad.

fredag 25 juli 2008

Homoäktenskap

En sak som är viktig för mig är jämlikhet och jämnställdhet. Detta gäller inom alla områden och på alla plan. Religion, kön, ålder, bakgrund, nationalitet, religion, politik, hudfärg etc. är inga skäl för att en människa ska behandlas sämre eller annorlunda än en annan.
Nu då Prideveckan börjat i Stockholm igen tycker jag det är dags att föra framfrågan om homoäktenskap igen. Alla riksdagspartier säger sig vara för homoäktenskap. Alla förutom ett bakåtsträvande och hatiskt parti som kallar sig kd. Vad som är demokratiskt eller kristet med kd är inte lätt att förstå alla gånger. Bibeln säger "du skall älska din nästa som dig själv". Men det gäller inte homosexuella om man är kristdemokrat.

Mikael Bergman är en Kd-politiker i Enköping som inför valet 2006 starkt propagerade för att homosexuella inte ska få ingå äktenskap. Han försökte ge sken av att det var rena termen äktenskap som inte skulle få användas av homosexuella. men därinne bakom ordet syntes ett hat, eller framförallt kanske en rädsla för homosexuella.

Jag tycker det är konstigt att det är accepterat att ett parti skyltar med sin homofobi så starkt. Borde inte alla andra partier kunna gå ihop om en homoäktenskapslag och strunta i vad ett skitparti som kd tycker!? Varför ska inte två vuxna människor få ingå äktenskap även om de älskar en av samma kön?
Om vi får in rasistiska partier i riksdagen och de propagerar för att förbjuda blandrasäktenskap så skulle det minsann höjas röster om hur fientligt och icke-demokratiskt de tankar var. Men Kd kan gömma sig bakom en bok som få svenskar ens bryr sig om idag och fortsätta med sitt hat. Det är helt fel, tycker jag.Inför valet 2006 intervjuades Mikael bergman av EP och jag skrev en insändare som svar på det han sa i den intervjun.


Månghundraårigt begrepp är inte alltid rätt, Bergman (2006)

Mikael Bergman säger i intervjun som publicerades i EP i lördags att "äktenskapet [är] ett månghundraårigt begrepp för ett förhållande mellan man och kvinna. Det ska vi inte ändra på" och motiverar genom detta varför han är emot att homosexuella ska få gifta sig.
Det är något av det löjligaste jag läst.

Under många hundra år hämtades slavar från Afrika, under flera hundra år brändes "häxor" på bål, under många hundra år hade inte kvinnor rösträtt, under många hundra år flera länder med Sharia-lagstiftning stenat eller på annat sätt haft ihjäl kvinnor som ex varit otrogna eller våldtagits. Bara för att dessa saker pågått eller pågick under många hundra år så är de inte rätt. Det tror jag inte Mikael Bergman heller anser.
Att då nämna den månghundraåriga traditionen som motivering till att man inte vill ge homosexuella de rättigheter som alla andra har är rent ut sagt löjligt. Jag har nu sällat mig till den skara som anser att Mikael Bergman och kristdemokraterna är homofober. [Bergman hade fått fler insändare som var emot hans vidriga synsätt. Min anm.] För det kan väl inte finnas någon annan orsak till att man inte vill tillåta giftermål mellan två vuxna människor av samma kön!?
Kd-anhängare påpekar gärna att det även står i den sagobok som kallas bibeln. Men tänk vilken konstig värld vi haft om vi enbart skulle stifta lagar efter vad som står i olika sagoböcker.

Mikaels och kd:s syn på sina homosexuella medmänniskor är bedrövlig och fylld av hat. Man kan bara hoppas att de som röstar har ett mer öppet sinne och mer medmänsklighet så vi slipper såna kd-tokerier efter valet.

måndag 21 juli 2008

Gamla insändare om regeringens sjukförsäkringspolitik

Jag är själv långtidssjukskriven sedan 5 år men det är inte bara av egoistiska skäl som jag ogillar den förstörelse av sjukförsäkringen som regeringen genomfört under denna mandatperiod. Det finns de som har det mycket värre än jag.
Först räknades den sjukpenninggrundande inkomsten ned med flera procent och från 1 juli i år har man verkligen nedmonterat den trygghet som sjukförsäkringen inneburit för långtidssjukskrivna. Mer om de påhitten senare då jag arbetar på en insändare. Jag är fortfarande lite för upprörd för att få till det på rätt sätt.
Så jag tänkte börja inviga min blog med ett par insändare som jag tidigare haft i Enköpings Posten. Den första är från 2006, strax före valet och den andra är från i våras.De sjuka och fattiga straffas (2006)

Jag är rädd för vad som kommer att hända om det blir maktskifte efter valet i höst. Jag är rädd för vad som kommer att hända mig, andra i liknande situationer och Sverige i stort.
Jag är långtidssjukskriven sedan ett par år tillbaka. Som det är nu klarar jag mig drägligt på den sjukpenning jag har. Om borgarna vinner valet har de "lovat" att sänka ersättningen till bland annat sjuka, "jobb ska löna sig", sägs det. men min sjukdom och oförmåga att arbeta finns där oavsett ersättningens storlek. jag jobbar varje dag med min sjukdom för att bli frisk, och det skulle inte gå snabbare vare sig jag fick 0 procent eller 100 procent av min SGI i ersättning.

Faktum är att en sänkning av ersättningen till och med skulle kunna försämra mitt tillstånd då jag lider av en sjukdom där möjligheterna att komma utanför dörren och göra saker är viktigt för att jag ska bli frisk. Med borgarnas förslag skulle jag bli alltmer tvungen att endast stanna hemma om dagarna för att få råd att leva.

Inte nog med att man har ett helvete nästan varje dag på grund av sin sjukdom, nu vill borgarna dessutom straffa oss sjuka som inte kan jobba. De vill ta bort den enda trygghet vi känner och istället lägga större börda på de sjukas axlar genom oro för sin ekonomi.
Jag är rädd, inte bara för min egen skull, utan även för de som har det ännu värre. Allt fler kommer att behöva socialbidrag för att kunna leva, allt fler kommer att hamna hos kronofogden då det inte längre finns pengar att betala studieskulder, huslån med mera. Sverige kommer bli ett vidrigt klassamhälle där de rika (och friska) blir rikare och de fattiga och sjuka får det svårare än idag. Det enda positiva med borgarnas förslag är att det blir ännu enklare att veta vad man ska rösta på i höst. För det är självklart för alla med minsta empatiska känsla att man inte ska rösta på partier som kommer med så här korkade och egoistiska idéer.Nästa insändare skrevs då regeringens proposition såg annorlunda ut än den slutligen blev inför omröstning (de ändrade ju väldigt sent och tog bl.a. Försäkringskassan på sängen).


Ministern förvillar svenska folket (juni 2008)

Socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (m) har vid ett flertal tillfällen visat upp stor inkompetens inom det område hon är minister för. Alternativt så har hon en medveten strategi att förvilla svenska folket och få de försämringar regeringen utsätter sjuka för att verka bra genom att använda siffror och statistik på ett felaktigt sätt.
Då Husmark Pehrsson får frågor om sänkningen av sjukpenningen till 75% efter ett år samtidigt som de tar bort prövningen för att få tidsbegränsad sjukersättning (inte förtidspension som Husmark Pehrsson alltid felaktigt kallar det) så säger Husmark Pehrsson alltid att 75% är ju bättre än de 64% som sjukersättningen ger. Det Husmark Pehrsson undviker att tala om är att de personer som får sjukersättning har rätt att söka bostadstillägg. Detta bidrag uppgår idag till 91% av den sjukes hyra. Det innebär att en stor del av de som får sänkt sjukpenning efter ett år istället tjänar ekonomiskt på att se till att de får sjukersättning istället. Framförallt gäller detta ensamstående, arbetslösa och andra med låg inkomst, men även många andra kan tjäna ekonomiskt på att få sjukersättning.
Alliansen gick till val med att man skulle minska sjukersättningstalen men den politik de nu för kommer att ge annat resultat. Fler och fler kommer att söka sig till sjukersättning enbart för sin egen ekonomis skull.
Fast det är ju helt i linje med den nuvarande regeringens politik. Man försöker lura och manipulera svenskarna så de tror att försämringarna egentligen innebär förbättringar för dem. Om detta inte går så har man åtminstone skjutit över problemen till nästa mandatperiod då vi fått regeringsskifte igen.