måndag 16 mars 2015

Insändare till Socialnämnden

I dagens Enköpings Posten hade jag en insändare som var ställd tilL Socialnämnden/Socialförvaltningen:Hyresnämnden har beslutat att Socialförvaltningens påslag på 8% på hyran hos de som har sk. Sociala kontrakt saknar stöd i lagen och ska tas bort. Socialförvaltningen har i 20 års tid tagit ut en avgift för ”administrativa kostnader” som ansett sig ha rätt till men som nu visat sig vara fel.

Det är bra, det är bara synd att det inte sker tidigare.

Jag satt i Socialnämnden förra mandatperioden men kände, liksom de flesta av politikerna, inte till detta påslag. Då Sociala kontrakt diskuterades så kom aldrig denna administrativa avgift upp, och varför skulle den!? Tjänstemännen trodde de gjorde rätt och som fritidspolitiker är det svårt att ha koll på beslut som tagits 20 år tidigare och vars utförande sedan legat på delegation hos förvaltningens tjänstemän. Det är ett problem med politiken att det är svårt då gamla beslut gäller och blivit en så naturlig del att man inte har anledning att fundera över de gamla besluten eller om det än finns sådana. Därför är det tur att det finns vakna medborgare som den hyresgäst som påpekade det felaktiga med påslaget och inkom med krav på återbetalning.

Tack vare det kommer alla med Sociala kontrakt få tillbaka pengar. Men jag förstår inte varför man bara återbetalar det påslag förvaltningen gjort i år? Lagen säger att man har rätt att få tillbaka liknande påslag ett år bakåt. Om beslutet kom i januari innebär det alltså att hyresgästerna har rätt att få tillbaka pengarna för 2014 också. För en hyresgäst rör det sig nästan exakt om en månadshyra per år som man betalat in för mycket. Detta är pengar som kommunen fått in på felaktigt sätt och det ärligaste vore om Socialnämnden nu visar lite Goodwill och betalar tillbaka hela summan på en gång.


Istället hoppas nämnden/förvaltningen att vissa hyresgäster inte ska orka eller kunna skicka in ansökningar så man på det sättet kommer spara lite slantar. I Enköpings-Posten stod att information om hyresändringen kommer skickas ut till alla med sociala kontrakt. Kommer man då att meddela dessa hyresgäster att de har rätt att kräva tillbaka det de betalat för mycket under senaste året också och kommer man i så fall berätta hur de ska skicka in en ansökan? Vad händer med de som under senaste året bott med socialt kontrakt men inte längre gör det? Dessa kanske inte ens bor kvar i kommunen och har inte på något sätt möjlighet att veta att de har rätt att kräva pengar åter?

Jag tycker det verkar småsnålt av socialförvaltningen/Socialnämnden att inte återbetala allt på en gång utan ansökningar från hyresgästerna. Pengarna man fick in de första 19 åren på detta påslag får man ju behålla och det har blivit en rejäl summa pengar kommunen fått in extra på dessa år, varför då inte vara rättvis och erkänna sitt fel genom att nu ge tillbaka vad man felaktigt tagit?

Inga kommentarer: