måndag 21 juli 2008

Gamla insändare om regeringens sjukförsäkringspolitik

Jag är själv långtidssjukskriven sedan 5 år men det är inte bara av egoistiska skäl som jag ogillar den förstörelse av sjukförsäkringen som regeringen genomfört under denna mandatperiod. Det finns de som har det mycket värre än jag.
Först räknades den sjukpenninggrundande inkomsten ned med flera procent och från 1 juli i år har man verkligen nedmonterat den trygghet som sjukförsäkringen inneburit för långtidssjukskrivna. Mer om de påhitten senare då jag arbetar på en insändare. Jag är fortfarande lite för upprörd för att få till det på rätt sätt.
Så jag tänkte börja inviga min blog med ett par insändare som jag tidigare haft i Enköpings Posten. Den första är från 2006, strax före valet och den andra är från i våras.De sjuka och fattiga straffas (2006)

Jag är rädd för vad som kommer att hända om det blir maktskifte efter valet i höst. Jag är rädd för vad som kommer att hända mig, andra i liknande situationer och Sverige i stort.
Jag är långtidssjukskriven sedan ett par år tillbaka. Som det är nu klarar jag mig drägligt på den sjukpenning jag har. Om borgarna vinner valet har de "lovat" att sänka ersättningen till bland annat sjuka, "jobb ska löna sig", sägs det. men min sjukdom och oförmåga att arbeta finns där oavsett ersättningens storlek. jag jobbar varje dag med min sjukdom för att bli frisk, och det skulle inte gå snabbare vare sig jag fick 0 procent eller 100 procent av min SGI i ersättning.

Faktum är att en sänkning av ersättningen till och med skulle kunna försämra mitt tillstånd då jag lider av en sjukdom där möjligheterna att komma utanför dörren och göra saker är viktigt för att jag ska bli frisk. Med borgarnas förslag skulle jag bli alltmer tvungen att endast stanna hemma om dagarna för att få råd att leva.

Inte nog med att man har ett helvete nästan varje dag på grund av sin sjukdom, nu vill borgarna dessutom straffa oss sjuka som inte kan jobba. De vill ta bort den enda trygghet vi känner och istället lägga större börda på de sjukas axlar genom oro för sin ekonomi.
Jag är rädd, inte bara för min egen skull, utan även för de som har det ännu värre. Allt fler kommer att behöva socialbidrag för att kunna leva, allt fler kommer att hamna hos kronofogden då det inte längre finns pengar att betala studieskulder, huslån med mera. Sverige kommer bli ett vidrigt klassamhälle där de rika (och friska) blir rikare och de fattiga och sjuka får det svårare än idag. Det enda positiva med borgarnas förslag är att det blir ännu enklare att veta vad man ska rösta på i höst. För det är självklart för alla med minsta empatiska känsla att man inte ska rösta på partier som kommer med så här korkade och egoistiska idéer.Nästa insändare skrevs då regeringens proposition såg annorlunda ut än den slutligen blev inför omröstning (de ändrade ju väldigt sent och tog bl.a. Försäkringskassan på sängen).


Ministern förvillar svenska folket (juni 2008)

Socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson (m) har vid ett flertal tillfällen visat upp stor inkompetens inom det område hon är minister för. Alternativt så har hon en medveten strategi att förvilla svenska folket och få de försämringar regeringen utsätter sjuka för att verka bra genom att använda siffror och statistik på ett felaktigt sätt.
Då Husmark Pehrsson får frågor om sänkningen av sjukpenningen till 75% efter ett år samtidigt som de tar bort prövningen för att få tidsbegränsad sjukersättning (inte förtidspension som Husmark Pehrsson alltid felaktigt kallar det) så säger Husmark Pehrsson alltid att 75% är ju bättre än de 64% som sjukersättningen ger. Det Husmark Pehrsson undviker att tala om är att de personer som får sjukersättning har rätt att söka bostadstillägg. Detta bidrag uppgår idag till 91% av den sjukes hyra. Det innebär att en stor del av de som får sänkt sjukpenning efter ett år istället tjänar ekonomiskt på att se till att de får sjukersättning istället. Framförallt gäller detta ensamstående, arbetslösa och andra med låg inkomst, men även många andra kan tjäna ekonomiskt på att få sjukersättning.
Alliansen gick till val med att man skulle minska sjukersättningstalen men den politik de nu för kommer att ge annat resultat. Fler och fler kommer att söka sig till sjukersättning enbart för sin egen ekonomis skull.
Fast det är ju helt i linje med den nuvarande regeringens politik. Man försöker lura och manipulera svenskarna så de tror att försämringarna egentligen innebär förbättringar för dem. Om detta inte går så har man åtminstone skjutit över problemen till nästa mandatperiod då vi fått regeringsskifte igen.

Inga kommentarer: