lördag 23 maj 2015

Lördagsförvåningar

Läser lördagens Enköpings Posten och blir förvånad. Två gånger med bara ett par sidors mellanrum.

Först har ordförande i Kommunfullmäktige, Rolf Carlsson (S) skickat ett mail (som det låter är det skickat till andra än han tänkt sig) där han framför åsikten att ersättare inte ska få uttala sig i KF i ett sätt att få ner mötestiderna.
Helt vansinnig idé och uppenbart ett försök att tysta de mest talföra ersättarna. Nu tror jag förvisso att de andra i Socialdemokraterna är kloka nog att inse att det är fel väg att gå, men bara tanken tycker jag ska vara så främmande för alla i KF att den inte ens ska föras fram.
Som kritiker till idén skrivit så innebär en sådan regel att de ordinarie i partierna istället går fram mer och framför sina ersättarkollegors åsikter vilket på inget sätt skulle förkorta mötena, vilket Carlsson är ute efter att göra. Dessutom skulle det kunna kringgås genom att en ordinarie ledamot ”går hem” inför ett visst ärende om de har en ersättarkollega som har mer kunskap i ett viktigt ärende. Då blir ersättaren ordinarie och kan tala fritt.
Jag förstår överhuvudtaget inte varför man vill korta KF. Jag ser att EP:s chefredaktör också tycker att sammanträdena ska bli kortare. Men då ska man fundera på vilka KF är riktat till. Åhörare har ingen yttranderätt under mötet och kan inte påverka. Så är ett KF egentligen till för att roa åhörare? För dem finns möjligheten att påverka innan sammanträdena genom att läsa handlingar och prata med de lobba de politiker som ska ta besluten. Efteråt kan de sedan läsa om besluten för att se vad politikerna bestämt och hur invånarna påverkas av det.
Så egentligen måste KF ändå (även om man inte vill det) ses som en arena där politiker och partier försöker övertyga andra politiker och partier att tänka som dem, tänka om eller tänka vidare. Det finns ett antal människor som säkert följer varje minut av varje KF, men de är få relativt sett.
Nej, jag hoppas S inte lyssnar på KF:s ordförande utan inser att systemet som finns idag fungerar och inser att sammanträdena får ta lite tid. Tycker man det är för långa och tråkiga möten så finns ett bra alternativ; hoppa av och låt någon som är mer intresserad få ta del.

Det som dock förvånade mig med i EP var Socialnämndens svar på mitt Medborgarförslag om gratis eller rabatterad träning till sjuka och långtidsarbetslösa. Man hänvisar till den sk. ”Likställighetsprincipen” men jag tycker de gjort en märklig tolkning av den. Läser man lagtexten och kommentarer till texten som finns så ser man att den paragrafen är skriven som den är för att man ska kunna göra undantag.
Ett exempel är barn- och pensionärsrabatter på inträden till kommunala lokaler (ex. badhus)

Om jag förstår likställighetsprincipen och tolkningen av densamma rätt så innebär den personer i samma situation ska behandlas lika. Det är därför man kan ha olika rabatter för Barn, pensionärer, studerande, värnpliktiga etc mot vad de som inte ingår i dessa grupper får.
Socialnämnden skriver att man inte får särbehandla utan att ha stöd i speciallag, men där tror jag de har fel. Enligt tidiga lagförslag hade man tänkt skriva lagtexten ”Kommuner och landsting får inte särbehandla någon medlem utan lagstöd eller annan särskild grund”. Det ändrades dock så det i slutgiltiga lagtesten står ”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.
Detta just för att kommuner ska kunna göra objektiva undantag till regeln.
Lagen innebär alltså att om man ger sjuka och arbetslösa rabatter, så ska ALLA sjuka och arbetslösa få rabatt. Alla i samma situation ska behandlas lika. Som det är idag får vissa sjuka och arbetslösa, som hamnar i en viss åtgärd fri träning. Det skulle då istället vara ett större brott mot principen. Detta då inte alla sjuka och arbetslösa har möjlighet att hamna i denna åtgärd.
Det finns t.ex. beslut som ger kommuner rätt att låta pensionärer åka gratis lokalbuss, som har prövats och visat sig inte bryta mot ”likställighetsprincipen” då ALLA pensionärer i kommunen fick rabatten.
Jag hoppas något parti tar upp denna fråga då medborgarförslaget ska beslutas om i KF. Jag hjälper gärna till att få fram information. Om nu KF anser att orsaken till att man inte ska ge rabatterad träning till sjuka och arbetslösa är den som Socialnämnden anger så kanske det kan vara dags att överklaga besluten om pensionärsrabatter (och andra) i badhuset mfl. ställen.

Inga kommentarer: