tisdag 15 februari 2011

Kriskommissionen behövde bara en fikarast?

Kriskommissionen i S redovisar idag sitt arbete. Jag har inte läst hela utan bara sett de viktigaste förslagen och jag undrar om de behövde mer än en fikarast för att få fram detta?! baylan inledde idag med att säga att man haft lite tid, men förslagen som jag tagit del av är sådana som varje liten S-förening kunde gjort bättre.

Viktigaste förslagen enl. utskick från S idag:


- Arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Socialdemokraterna behöver skapa ett fördjupat och trovärdigt program för full sysselsättning.

- Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet.

- Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt.

- Vår plats i världen. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett folkrörelsearbete.

- Utveckla demokratin. Socialdemokratin behöver tydligare formulera ett program för hur demokratin kan stärkasframförallt punkt 2 gillar ja. WOW... där måste de ha tänkt till.

Ska läsa hela rapporten senare men av det jag läst så blir jag orolig för S framtid.

Inga kommentarer: