söndag 24 augusti 2008

Glömde en försämring..

I min tidigare text glömde jag en försämring som införts för långtidssjuka. Numera räknas sjukpenninggrundande inkomsten upp på ett annat sätt än tidigare. Förut räknades den upp efter den lön man hade haft om man hade jobbat. M.a.o. fick man ta del av de löneförhöjningar som gjordes inom sitt yrke.
Numera räknas SGI:n upp efter ett schablontal. Uppräkningen är inte särskilt mycket och gör även den att långtidssjuka halkar efter.

Inga kommentarer: