måndag 11 augusti 2008

Vårdnadsbidraget - En flopp

Att vårdnadsbidraget kommer bli en flopp för barn och kvinnor, det har vi inom Socialdemokraterna sagt hela tiden (likaså oppositionen i övrigt). Men nu börjar det komma in siffror på hur ointresserade svenska folket är av vårdnadsbidraget.

I de starka moderatfästena Täby och Danderyd har (enl. TäbyDanderyd tidning) intresset varit minst sagt svagt för detta påhitt. Täby införde vårdnadsbidrag 1/7 och Danderyd 1/8 och enbart 15 ansökningar har kommit in totalt i dessa två kommunder, 4 i Danderyd och 11 i Täby. Täby räknade med många fler sökande och uppskattade kostnaden till 10 miljoner per år. Danderyd räknade med en kostnad på 3,4 miljoner. Det krävs många fler sökande för att de ska komma i närheten av de kostnaderna.
Visst kan det bli som den moderate ordförande i Barn och utbildningsnämnden i Danderyd säger; att det kommer in fler ansökningar efter semestern. Men av de 95 barn i Danderyd som inte är inskrivna i förskola så lär flera bli det till hösten och dessutom faller många utanför rätten till bidrag. Arbetslösa och föräldrar med sjukersättning exempelvis kan nämligen inte söka bidraget.

MEN, det finns en viktigare orsak till att vårdnadsbidraget kommer floppa, och det även i städer som vår egen. Det är väldigt många som inser det dåliga med förslaget. I T&D tidning säger tillfrågade bl.a. att "det [är] svårt för barnen när de blir större och vill ha någon att leka med". Oppositionspolitker i dessa kommuner har även hört från invånarna att detta bidrag är en politikerkonstruktion och inget sommedborgarna egentligen ville ha. Istället efterfrågas mer pengar och resurser till förskolorna.

Det skulle glädja mig enormt om vårdnadsbidraget floppar och att vi, då vi övertar makten 2010, kan avveckla denna kvinnofälla, som inte är bra för någon (mer än för kommunerna som kan spara pengar jämfört med om alla barn går på förskola). I Norge var 96% av de som fick bidraget kvnnor. Inget talar för att situationen skulle vara annorlunda i Sverige. I Norge är man på väg att avveckla bidraget, något som jag hoppas sker även här i nästa mandatperiod då vi förhoppningsvis får en mer sansad regering som har större koll på vad som behövs i samhället och vad medborgarna vill ha för sina skattepengar.

Inga kommentarer: