måndag 24 november 2008

Inget glutamatförbud

Vi i nämnden tog inget beslut för förbud av glutamat. Båda sidorna var överens om att frågan skulle omremitteras. Både för att den ska gå genom arbetsutskottet och för att vi alla vill att skolmåltiderna i stort ska ses över.
Jag fick föra fram mina åsikter mot förbudet iaf och moderaten Ingvar Smedlund (som har erfarehet från livsmedelsbranschen) höll glädjande nog med om det mesta, inklusive att det ofta blir hysteri över liknande saker när tidningarna sätter igång med sina skriverier. Som Ingvar dessutom tog upp så sker en självsanering på marknaden just nu. Denna sker inte för att det är farligt utan för att producenterna märker att folk vill ha mat utan vissa tillsatser.

Jag har tillfrågats om varför jag inte ville ha ett förbud och tänkte redovisa vad jag sade i nämnden. Först vill jag bara säga att inte motsätter mig förbud eller minskning av tillsatsämnen eller annat så länge vetenskap och/eller en ordentlig genomgång av näringsvärdet i skolmaten stöder att vissa saker borde tas bort från skolmaten.

Men, då det gäller glutamat finns inga vetenskapliga bevis för att det är farligt för människan. De undersökningar som gjorts på människor påvisar inget farligt i de fall normala mängder glutamat tillförs kroppen. Även förhöjt intag av glutamat är ofarligt (t.o.m. för överkänsliga) så länge det ges naturligt i mat. Allt blir farligt i för stora mängder och allt kan vara farligt för överkänsliga.

De djurtester som gjorts är mestadels på råttor. För att försök på människor ska få ske i USA så måste man göra djurförsök innan. Att man då väljer råttor beror på att råttor och möss är undantagna de lagar som finns runt djurtester.
Råttor har annan matsmältningsfunktion än människan och de resultat man får är aldrig överförbara på människan utan kan bara ligga som grund för hypoteser inför människotest.
Glutamat har testats på apor, vars matsmältning liknar vår, och har då visat sig vara ofarligt.
I de tester som ofta hänvisas till där råttor blev blinda mm av glutamat så tillfördes de 20g glutamat per 100g mat de åt. Dessutom tillfördes det direkt i kroppen och inte via maten. En normal vuxen människa får i sig 4g tillsatt glutamat i veckan och det säger sig självt att detta är långt ifrån den mängd råttor injicerades med.

WHO, FN, Livsmedelsverket, FDA mfl. anser att glutamat är ofarligt. WHO har kategoriserat in glutamat i gruppen med de ofarligaste tillsatsämnena. Detta beroende just på att vetenskapen inte stöder de farhågor om att glutamat skulle vara farligt. Då ska inte vi heller som nämnd utan större insikt säga att det är farligt.

Glutamatmotståndarna påstår att kroppen reagerar olika på "syntetisk" och naturlig glutamat. men forskarna börjar bli allt mer överrens om att den fria glutamaten (som finns i tomater och andra livsmedel) och "Syntetisk" glutamat behandlas på samma sätt av matsmältningsorganet i kroppen och efteråt känner inte kroppen skillnad. Det bundna glutamatet i kroppen (som tillförs via proteiner mm) skiljer sig dock lite.

En av de främsta förespråkarna för förbud av Glutamat är Charlott Erlanson Albertsson, en professor i Lund som alltid kommer med märkliga uttalanden i pressen i samband med att hon har en ny bok på gång.
Hennes mest kända påståenden är att fri amning ger feta barn. Barn ska ammas på vissa få, regelbundna tider varje dag, detta oavsett om barnet är hungrigt eller inte, för annars lär sig barnet småäta och kommer då bli fetare längre fram i livet.
Ett annat utspel från henne där hon överbevisats är att högt blodsocker skulle vara bra för hjärnan. De senaste åren har hon siktat in sig på glutamat. Ser man när hon förekom i media med utspel som att glutamat ger hjärnskador eller att glutamat gör folk feta så ser man att det oftast är samma månad som hennes böcker kommer ut.
Ingen seriös person kan ta alla hennes utspel på allvar och bara för att en person är professor så innebär det inte att de har rätt i allt de säger. Det gäller att skapa rubriker för att få uppmärksamhet och möjligheter att forska mm.


Detta är en stor del av det jag tog upp i nämnden. Det finns andra skäl för att jag inte anser att vi ska falla för glutamathysterin och inget jag hittar tyder på att det skulle vara farligt.

Jag hoppas nu att vi kan få igång en större diskussion om skolmaten, samt att vi kan få igång en undersökning som visar vad vi egentligen ger barnen. Vi är extremt snåla då det galler skolmat i kommunen och har lägsta snittkostnaden per barn i hela länet och ligger helt klart bland de 10% av kommunerna som lägger minst på skolmat. De som lägger minst lägger dryga 3000:- per elev och år. Enköpings kostnader var 3900:- ifjol. Så vi lägger inte mycket mer än de som lägger minst pengar men jämfört med de flesta som lägger mer pengar på skolmaten så ligger vi långt efter. 5000 - 7000:- är ganska normala siffror i landets kommuner så visst finns det stora skäl till att vi kan spendera mer på detta. Många barn får inte lagad mat på kvällar, då måste vi se till att de får bra, näringsriktig mat i skolan.
Viktigt att utreda är inte bara om vi får bäst mat för pengarna utan om barnen får vitaminer och andra näringsämnen i rätt mängd och även om vi använder för mycket salt (som många anser är den största hälsofaran just nu), socker, tillsatsämnen mm.


--------------------------------------------------------
Strax efter att jag skrev inlägget fick jag ett mail från Nederländernas ambassad i Köpenhamn. Många som vill förbjuda glutamat har hävdat att det är förbjudet i Nederländerna, så jag skrev till ambassaden för att höra om det är så och eventuella orsaker till förbudet.
Svaret kom från deras avdelnign för jordbruk, natur och matkvalitet. I det står att glutamat INTE är förbjudet i Nederländerna. Däremot måste tillsatt glutamat märkas ut med siitt E-nummer i innehållsförteckningen, precis som vi har det i Sverige.
Detta visar att om man inte läser de larmrapporter som finns kritiskt så kanske man tror på falska påståenden.

Inga kommentarer: