måndag 18 maj 2009

Min insändare

Svar på Per-Rim juniors insändare från 8/5
Per-Rim junior anser att ett barn behöver både en mor och en far för att få en harmonisk uppväxt och använder det som argument mot att homosexuella ska få adoptera barn.
Indirekt förkastar han samtidigt flera andra barns uppväxt. Det finns barn som aldrig haft kontakt med sin ena förälder, exempelvis genom skilsmässor eller dödsfall, och som kanske inte heller haft en person i livet som tagit den saknade förälderns plats. Det finns kvinnor
och män som frivilligt lever utan partner men som ändå har barn. Jag är helt säker på att de flesta barn i den situationen har haft en helt underbar och harmonisk uppväxt.

Samtidigt finns det många barn som lever med båda sina föräldrar och har en alldeles helvetisk uppväxt. Det finns inget som säger att ett barn mår bättre av att leva med föräldrar
av olika kön än det skulle göra med två föräldrar av samma kön. Att ett barn älskas av sina föräldrar är viktigare för barnets möjlighet till en lycklig och harmonisk uppväxt än vilket kön föräldrarna har.

Jag ser det som en självklarhet att homosexuella ska ha lika stor rätt att få vara föräldrar som alla andra. Om sedan folk som känner likadant som Per-Rim junior krossar sina fördomar och inte för dem vidare till sina egna barn så finns ingen anledning att tro att ett barn kommer
att mobbas för sina föräldrars könstillhörighets skull.

Mårten Wedebrand (S)

Inga kommentarer: