tisdag 26 april 2011

Lägg inte ned St Ilianskolan

Som politiker så strävar jag efter att alltid ha bästa underlaget för mina beslut. Personligen vill jag (och känner att jag måste) kunna stå för de beslut jag tar.

Därför går jag nu ut med att jag är emot nedläggningsplanerna av St Ilianskolan.

Jag sitter med i skolnämnden som ska ta beslut i frågan och har sedan jag fått reda på planerna bestämt mig för att ta reda på fakta och annat för att skapa mig en egen åsikt. Så har jag nu gjort och för att ingen ska kunna komma och kalla det ett populistiskt utspel så redovisar jag nedan kort en del av min tankegång.

Till syvende och sist är det medlemmarna på AK-mötet den 28 april som bestämmer vilken väg vi i S ska gå. Tyvärr har det mötet flyttats och hamnat på min födelsedag så jag kan inte vara närvarande och därför hoppas jag kunna påverka och visa mitt ställningstagande genom bloggen.

Mina skäl och tankar:

1. Det beslutsunderlag vi fått av skolkansliet är både fruktansvärt magert och svagt. Det finns många frågetecken i de uppgifter som lämnas (och läser man den verkar skolchefen inte heller riktigt ha koll på vad siffrorna gäller). Dessutom saknas alla typer av konsekvensanalyser.
För att någon seriöst ska kunna ta ett beslut så måste underlaget vara bättre och därför går jag på den linje Gudrun Bergman(Mp) lyfter fram i dagens Enköpings Posten; En bättre och mer rejäl konsekvensanalys måste göras. Sedan skjuter vi beslutet till 4-6 månader efter nytt beslutsunderlag kommit så alla parter kan få sina tankar hörda.

2. Snabbheten från förslag till beslut har varit orimligt kort för denna typ av viktiga beslut. I mitten av mars kom förslaget och egentligen skulle vi ha beslutat inom en månad men som tur var sköts det upp. Jag förstår att moderatstyrda alliansen vill göra detta nu så det "glöms bort" av väljarna innan nästa val. Men det finns så många aspekter som inte tagits med och faktorer som gör att det behövs mer tid för att seriöst kunna ta beslut.
Då det skulle utredas om St Ilian skulle få klass 6 så utreddes det under ett år, alla skolor som påverkades av ett eventuellt besök fick yttra sig mm. Nu hetsar man fram något utan att ta in vad alla som berörs tycker.
Tyvärr har väl inget parti stake att stå emot M i denna fråga. jag vet att Tomas Rådkvist i FP är emot nedläggningen men skulle hans partikamrater i nämnden göra det rätta så skulle väl M kicka ut dem ur alliansen igen. Jag hoppas dock att något annat parti tänker innan beslut.

3. Är målet att spara pengar så finns andra alternativ. Nu har ju inte nämnden tidigare visat upp brist på pengar och jag tror inte vi ska ta för givet att skolan får tillgodogöra sig eventuellt sparade pengar. Planen hos M är den som M haft i många andra städer. Lägg ner skolor som ligger på attraktiva tomter och sälj av tomterna dyrt. Kortsiktiga inkomster till kommunkassan är allt som räknas utan att M ser till långsiktiga påverkan deras beslut har.
Är målet att minska kvadratmeteryta så finns många bättre förslag som tagits fram. Även här har många konstigheter dykt upp. Olika personer ger olika orsaker till att man inte hyrt ut lokaler i St Ilian till andra intressenter. Detta måste utredas mer och möjligheten att använda lokalytor måste funderas på innan beslut tas.
Är målet att spara yta och spara pengar så finns det även där andra bra förslag som borde undersökas innan man tar det drastiska beslutet att lägga ned en skola.

4. St Ilians pedagogik är en som gjort mycket för utvecklingen av elever och skola. Den pedagogik man används är densamma som används i flera skolor som klassas som de allra bästa. Ingvar Smedlund (M) har ett mantra som han kör in i förbannelse; "pedagogiken sitter inte i väggarna". Jag undrar om han verkligen själv tror att en splittrad lärargrupp ska kunna komma till andra skolor och implementera sin pedagogik där. Jag skulle inte tro att Smedlund skulle uppskatta om någon kom till hans jobboch försökte få honom att ändra ledarstil och indirekt säga att Smedlunds metoder är sämre.
Jag tror inte heller på att man kan få hela lärarlag att flytta/flyttas till samma skola så de får arbeta tillsamman. För det första är dessa lärare troligen eftertraktade då de har en pedagogisk kunskap som saknas på annat håll. för det andra så skulle det leda till en "vi och dom" mentalitet i den nya skolan.

5. Jag har av beslutsunderlaget inte sett någon korrelation mellan St Ilians bevarande och att lärare måste sägas upp. Det finns inget som säger att lärartätheten inte skulle minska om skolan lades ner. Vi behöver fler vuxna i skolan men det behöver vi inte lägga ned skolor för att få till.

6. Småskalighet är något vi ska eftersträva då det gäller skolor. Alla rapporter som jag läst visar att de stora skolorna med mångparallelliga klasser som jag själv gick i inte är något man ska tillbaka till. Sex- (som jag gick i), sju- eller t.om. åttaparallelliga årskurser finns inget positivt med. Snarare visar allt på att mindre skolor leder till bättre elever.
Elever behöver bli sedda och behöver känna sig trygga i skolan för att kunna få ut det mesta och bästa av sin skolgång. Vi i skolnämnden har alltid gillat att besöka exempelvis Skolstaskolan där rektorn och den mesta av personalen kan alla elevers namn. Så är det säkert på en skola av St. Ilians mått också. Samtidigt som elever då blir sedda minskar även risk för mobbing, förstörelse etc.
Trots åtta år i Korsängsskolan så var det fler lärare som jag inte kände till och som inte visste vem jag var än det var sådana som jag kände och hade pratat med. Vad är bra med det?

7. Vi i skolnämnden var på besök i St Ilianskolan i mars 2009. Jag var med, likaså hela AU och vid förfrågan om St Ilians framtid så gav vi ett löfte att ingabeslut skulle tas de närmsta 5 åren. Tyvärr verkar inte vissa kunna räkna.
OK.. saker och ting kan förändras men vi i Skolnämnden och vi politiker öht ska inte ge löften som vi sedan inte håller om vi ska ge ett seriöst intryck som får skolornas personal, ledning och elever att känna tilltro till oss!
Läs gärna vad nämnden tyckte om besöket på St Ilian för 2 år sedan; http://w3d3.enkoping.se/CMS/Enkoping/skol/asp/cms_tree.asp?URL=/enkoping_skol/skolnamnd_nfg_2009/nfg_20090416
Gå därefter till Kallelse och handlingar NFG 2009-04-16 och bläddra till sid 21 av det dokumentet.

Jag har fler tankar som jag inte fick ned här men om någon vill att jag ska utveckla min tankegång eller förklara min skäl som lett fram till att jag är emot nedläggning så maila gärna på wedesosse@gmail.com

Som sagt, tills bättre beslutsunderlag med riktiga konsekvensanalyser tas fram så kommer jag att vara emot nedläggning. Skulle mitt parti välja att gå på M:s linje och vilja lägga ned skolan så innebär det på intet sätt att min uppfattning ändras.

Förresten... många tycker det är dåligt beslutsunderlag. Kan dock tänka mig att M-Markus inte anser det. Enligt honom är väl detta också ett av de bäst utredda förslagen!? Det brukar ju vara hans åsikt då slarvjobb förs fram.

3 kommentarer:

Lars Dahlin sa...

Tack för en bra och genomtänkt skrivelse i frågan Mårten!
Det är knappast lätt att följa sitt hjärta men att gå emot sitt nämndarbete. Jag stödjer din åsikt från rubrik till punkt utan att darra en sekund!!

Lasse sa...

Jag har läst men håller inte med dig. Jag står fast med vad jag tyckt hela tiden - lägg ned st:Illian

Lars van Aller

Owe Starmyr sa...

Jag tycker inte man ska lägga ner den bästa skolan vi har och som även politikerna tycker.
4.5 miljoner kr i besparing. En bra skola som tar hand om eleverna bra kan spara att någon skulle hamna på ett ungdomshem som kan kosta 1 miljon kr för en ungdom/år. Spara. Hur ska vi spara. Alla papper är inte på bordet. En riktig ny konsekvensanalys bör göras. Ge politikerna tid för dem att hämta in fakta och att informera sig bland lärare och elever. Det är en bra investering i demokrati.
Min blogg: www.kaffe149.wordpress.com
Owe Starmyr