måndag 2 maj 2011

Mer Ilian

Jag har fyllt år och därför inte uppdaterat bloggen. Ingen jämn födelsedag (mer än matematiskt jämn) men jag valde ändå att göra annat. Födelsedagen innebar också att jag missade AK-mötet där partiet skulle ta ställning till nedläggningsplanerna av St Ilian.

Vi tog ett relativt bra beslut i slutändan, även utan mig. Vi kommer yrka återremiss så vi kan få ett bra beslutsunderlag istället för det torftiga skräp vi tidigare fått. Det är bara att hoppas att något parti i alliansen har styrka och mod att stå emot M och göra det enda rätta.
Oavsett utgången vid en eventuell återremiss och bra beslutsunderlag så är St Ilian (liksom alla andra skolor) värda att behandlas rättvist och ingående innan det tas drastiska nedläggningsbeslut.
Som jag tidigare sagt så är jag idag emot nedläggning men om framtida rapporter, beslutsunderlag etc. visar på att det inte finns något annat att göra så kommer jag rösta efter vad jag anser bäst. Men att döma ut skolans framtid som det är nu är bara idiotiskt.

Jag var på mötet den 26 april i skolan och måste säga att jag imponerades av den uppslutning som det var, liksom de flesta av de som yttrade sig. Av de i publiken som yttrade sig alltså. Anna Wiklunds upprepning av de stolpar hon verkar ha fått av någon som försökt tänka politiskt i det partiet visade bara vilket stolpskott hon är och Ingvar Smedlunds arrogans lyste igenom gång på gång. Hur 17 kan folk fortsätta rösta på M i den här kommunen? Förstår det inte alls.

För alla besökare blev det iaf helt klart att det som skolkansliet tagit fram och som skolnämnden ska basera beslut på bara var "en hög dynga".


En sak jag retar mig enormt på är att man från kansli- och allianshåll inte lyssnade ett dugg på den forskare från Stockholms Universitet som var där. Minns bara att han hette Trevor men jag skulle vilja ha kontakt med honom och hoppas att någon som läser detta kanske kan hjälpa med det.
Pedagogik är något jag intresserar mig för. Jag blev sjuk medan jag pluggade på Linköpings universitet och just i samband med att jag skulle börja med en C-uppsats för att ta en kandidatexamen i pedagogik. Det vi lärde oss och arbetade med var vuxenpedadodik och mitt uppsatsämne var om alternativa examensmetoder, vilket var något som intresserade mig eftersom min sjukdom gjorde att salstentor blev svåra. Men även fast det var vuxenpedagogik som var huvudmålet så finns det ju en hel del inom pedagogiken som är allmänt, så lite kan jag nog allt. :)
En sak som jag vet om pedagogik är att den är levande. Det är inte ett statiskt inlärande som sedan används på samma sätt år ut och år in. Pedagogiken som St Ilian använder sig (och det med stor framgång) sitter kanske inte i väggarna men den utvecklas med de lärare/pedagoger som använder den och i den miljö den används. Om vi låter St Ilian utvecklas så har vi en skola som kommer dra intresse till sig.

Vi i skolnämnden får ofta in ansökningar från friskolor som vi ska behandla. Ofta nämner de som är för friskolor att det är bra med skolor med annan pedagogik och att Enköping gynnas av det. Tydligen gäller det inte pedagogiken som St Ilian använder sig av. Märkligt...

Inga kommentarer: