tisdag 3 mars 2015

Min allmänna fråga

Jag hade inte bara medborgarförslag att berätta om på måndagsen Kommunfullmäktige. Jag ställde även en fråga uner Allmänhetens frågestund. Eftersom jag är säker på att flera inte hörde vad jag sa (eller inte lyssnade) så lägger jag ut hela min fråga här:Fråga till berörd(a) politiker i den politiska ledningen i Enköpings Kommun.

Varje år inkommer flera medborgarförslag till kommunen (inte minst från mig). De flesta avslås på ett nästan rutinmässigt sätt, men i undantagsfall beslutar även Kommunfullmäktige om att medborgarförslagen bifalles. I vissa fall blir dock besluten och texten i beslutet lite för vagt och det är osäkert vad beslutet egentligen säger.

Det är framförallt tre specifika medborgarförslag jag tänker på. Tre som inlämnades av unga kommunmedborgare, två var 10 år vid inlämningstillfället och en var sju år.

Alla tre hade det gemensamt att det handlade om aktivitets- och mötesplatser med ungdomsperspektiv i fokus.

Den första inkom till Kommunfullmäktige 2011-06-03 och skrevs av en då tioårig medborgare som önskade en modern skatepark i betong. Det andra medborgarförslaget var även det skrivet av en tioåring. Det inkom 2013-09-20 och handlade om att kommunen skulle bygga en Parkourbana. Det tredje och sista medborgarförslaget inkom 2014-04-16 och var skrivet av en sjuårig medborgare som ville att kommunen skulle ordna en mötesplats för små och stora barn.

Ni minns dem säkert.

Dessa tre medborgarförslag behandlades alla under mandatperioden och Kommunfullmäktige (KF) beslutade i alla tre ärendena. Jag var själv med i KF då och lyssnade på vad som sades och läste vad som skrevs.

De besked dessa tre unga medborgare fick var väldigt lika men ändå var besluten så olika.

2012-03-20 beslutade KF att avslå medborgarförslaget om en skatepark.
I beslutet stod bl.a. att Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden ska ta med sig förslaget in i framtida utvecklingsdiskussioner (vad det nu innebär) och att en dialog mellan de två nämnderna behövs.
Pengar fanns inte för tillfället men Teknikförvaltningen skrev i sitt remissvar att om man skulle bygga en skatepark så skulle den exempelvis byggas i anslutning till en skola.

2014-05-13 beslutade KF angående medborgarförslaget om en parkourbana. Detta medborgarförslag bifölls, bl.a. efter att både Upplevelsenämnden och Tekniska nämnden bifallit förslaget.
Tekniska nämnden skrev (vilket även finns med i beslutet) att de önskade att få uppdraget att ”vidare utveckla det offentliga rummet med en parkourbana inom nästa mandatperiod 2015-2018” (alltså denna mandatperiod). Viktigt var dock att det skedde utanför ordinarie budget och gärna med privata aktörer inblandade. Lätt tolkat som att pengar egentligen inte finns just nu.

2014-12-16 beslutade KF att medborgarförslaget om en mötesplats för alla åldrar var besvarat. Det varken bifölls eller avslogs, utan besvarades bara.
I beslutet står att medborgarförslaget ”inspirerar upplevelsenämnden att i kommande byggnationer tänka på möjligheterna som beskrivs”.
Dock kostar det just nu för mycket.

Så ett medborgarförslag avslogs, en bifölls och ett besvarades enbart. I alla tre besluten står dock i princip samma sak;
Jättebra idé. Detta ska vi tänka på. Men just nu har vi inte råd.
Lite som om politikerna ger dem klapp på huvudet, sträcker till dem en tjuga och säger ”Bra jobbat. Spring iväg och köp lite godis nu och låt oss vuxna prata”.

De olika svaren får en lätt att undra om de beslutande politikerna menade det som står i besluten?! Var det verkligen bra förslag som man kommer ha med i tankarna och arbeta vidare med i framtiden eller svarade man så enbart för att förslagsställarna var unga? Ser man till de beslut som tagits då det gäller medborgarförslag från ”vuxna” medborgare är svaren ofta rakare och besluten mer bestämda.

 
Svaren i besluten är som sagt snarlika men även om besluten var olika så låter det ändå som ett litet löfte som ges dessa förslagsställare. Får vi bara råd så kan vi bygga det du önskar men tills dess jobbar vi vidare med att tänka på det.

Detta leder då fram mot min fråga (äntligen), eller snarare mina frågor.

Hur kommer ni i nya kommunledningen säkra att det som skrevs i dessa beslut uppfylls? Ett av förslagen, det om parkourbana, bifölls ju men ändock fanns en reservation som gör att det lätt inte blir en parkourbana. Hur ser ni till att de tankar och idéer som dessa ungdomar hade finns med i tänket och planerna i de berörda nämnderna? Har ni intentionen att bära med er dessa förslag eller är det lättare att glömma bort dem (så länge ingen påminner er, vilket jag gör nu).
Parkourbana beslutade ni, som sagt, att bygga, så jag antar att förvaltningen redan skissar på både bana och samarbete med andra aktörer!?
Eftersom Skateparksförslaget avslogs på grund av ekonomi och då teknikförvaltningen (som de då hette) skrev att en möjlighet var att bygga skateparken i anslutning till en skola, om pengar fanns, så undrar jag; Nu då det ska byggas en ny Munksundsskola (om inte nuvarande kommunledning velar även i den frågan), finns det då tanken att bygga en skatepark på en gång? Har det funderats och räknats på? Har man överhuvudtaget räknat på vad en skatepark i betong skulle kosta kommunen, oavsett byggplats?

Ok, många frågor blev det. Jag sammanfattar i två huvudfrågor som jag hoppas någon i nya politiska ledningen för kommunen kan svara svara på;

1. Har nya politiska ledningen intentionen att bära med sig medborgarförslagen och dess anda in i funderandet och planerandet under denna och framtida mandatperioder

2. Om Ja, hur har ni då tänkt säkra att så sker?

Inga kommentarer: