onsdag 3 juni 2015

Mer om mitt medborgarförslag om träning för sjuka och arbetslösa.


Upplevelsenämndens AU tog upp mitt Medborgarförslag om Gratis eller rabatterad träning till sjuka och arbetslösa. Återigen förundras jag över en del i svaret från tjänstemännen. Jag vet inte om AU antog svaret och tar med det på nämnden nästa vecka eller hur de har tänkt, men jag har ändå ett par tankar om remissvarsförslaget från förvaltningschefen.För det första verkar det inte som om man vill förstå problemet med att vara långtidsarbetslös eller långtidssjuk. Att ta sig till ”träningsrelaterade ytor som är öppna för allmänheten” är inte det lättaste. Inte heller är det så kul att ta sig till en spontanidrottsplats och träna själv. En mening med mitt medborgarförslag var ju att man inte bara får träning utan även en chans att slippa utanförskap.Man skriver även att man ger bidrag till föreningslivet. Men... för en långtidssjukskrivna vuxna är det inte så lät att hitta föreningar som passar. Åtminstone inte de som inte kostar skjortan.

En sjuk med garantipension får dryga 8000 i månaden innan skatt. Ekonomin är, precis som jag skrev i medborgarförslaget, en orsak till att sjuka och arbetslösa inte kan ta sig till vanliga gym eller föreningar som Friskis och svettis. Har man inga pengar att lägga på träning så är svårt att ta det lilla man har, framförallt då man vet att man kanske inte kan träna ofta pga just sin sjukdom eller sociala status.


Min förhoppning med medborgarförslaget var att man i nämnderna skulle kolla runt lite och kanske fixa detta i samråd med någon/några gym eller föreningar. Jag det att i vissa orter har Friskis och svettis själva erbjudit gratis träning till arbetslösa och sjuka på dagtid för att på sås sätt säkra att man får besökare på de pass man har då. Något liknande borde fungera i Enköping också.


Men det jag känner är löjligast i svaret är hänvisningen till att information om de sjuka och arbetslösa finna i många register och att det skulle vara svårt att kolla upp vilka som ska få ”bidraget” och man såg även problem i att en del kanske är sekretessbelagt. Men.. det finns ju ingen orsak att någon ska in och kolla i olika register och journaler. Alla långtidssjuka kan få intyg av läkare och/eller FK på att man är sjuk och alla arbetslösa kan få intyg på att de är inskriva hos AF. Det borde räcka för att kvalificeras för billig träning. Den sjuke eller arbetslöse kan sedan få söka ”bidraget” själv med dessa intyg. Det är inte jobbigt för någon tjänsteman att hantera sådant.

Men,men... vill man inte så hittar man på svårigheter för att övertyga andra om att man inte ska genomföra något.


Den ”utredning” man säger sig behöva genomföra för att veta ungefär hur många som berörs och skulle kunna få ”bidraget” är också en löjlig bortförklaring. Statistik finns på antalet arbetslösa i kommunen som är inskrivna hos AF. Det finns även siffror på vilka som varit arbetslösa en viss tid, om man vill sätta en minimigräns. Även FK har statistik på antalet kommuninvånare med 100% sjukpenning eller sjukersättning. Det är ingen jobbig ”utredning” och innan man kollar upp hur många det berör och var varje individ skulle kosta så kan man inte hänvisa till att man inte har råd.

Blir intressant att se vad utbildningsnämnden kommer fram till, det är de som bett Social, upplevelse och Vård & Omsorg om remissvar för att sedan sammanställa det.

Jag kommer att lobba för alla mina medborgarförslag då de kommer närmare beslut oavsett var beslutsförslaget är, så om någon politiker (oavsett parti) tycker mina förslag är bra så hjälper jag gärna till med fakta mm inför KF och liknande sammanslutningars beslut :)

Inga kommentarer: