lördag 6 juni 2015

Mina frågor till ordförande i Upplevelsenämnden

Jag har två frågor till Jesper Englundh då de gäller ärenden som behandlas av den nämnd han är ordförande för, Uppleveslenämnden. Dessa kommer upp på Allmänhetens frgestund på måndag och har redan ksickats till kommunstyrelsen och till Jesper. men jag lägger även upp dem här, så all akan läsa dem.


QR-kodsfråga


Fråga till Jesper Englundh, Ordförande Upplevelsenämnden.

13 maj 2014 fick vi ett bra besked i Kommunfullmäktige. Efter att en motion från dig och mig, som lämnades in i januari 2013, först fått avslag av Upplevelsenämnden men sedan återremitterats till nämnden från KF 10 december 2013, nu kom tillbaka med bifall (till viss del) som beslut, kände vi att vi lyckats med något bra.
Inte bara hade vi lyckats ändra åsikterna hos de styrande, men åtminstone jag, som skrivit motionen, kände att det var en bra förslag som nu skulle bli verklighet.

Motionen handlade om QR-koder och beslutet blev att kommunen i en förstudie ska prova att använda QR-koder för att marknadsföra kommunens sevärdheter.

Det gavs ingen tidsrymd inom vilken denna förstudie skulle vara, men ett bra tillfälle att testa detta är ju självklart sommartid, eftersom turistandet är som högst då. Nu är sommaren här och inga QR-koder finns uppsatta på några sevärdheter och därav min fråga till dig om detta.

QR-kodning är ett ärende som hamnade hos Upplevelsenämnden. När du blev ordförande så antog jag att du, som medinlämnare av motionen, skulle se till att den motion som hade ditt namn på och som det finns beslut om verkställande av, snarast skulle utföras.
Men som sagt. Det har gått ett år sedan beslutet kom. Du har förvisso bara varit ordförande i 5 månader men jag tycker ändå att det är rimligt att något skett tills nu.

Frågorna är således: Vad har hänt i QR-kodsärendet? När kommer dessa QR-koder upp på sevärdheterna? Under vilken period kommer förstudien att ske?
GPS-fråga


Fråga till Jesper Englundh, Ordförande Upplevelsenämnden.

Under förra mandatperioden beslutade KF att den motion som inlämnades as Lars van Aller (S) angående GPS-punkter skulle bifallas. Det skulle nu skapas punkter för sevärdheter mm i Enköping så turister (och kommuninvånare) lätt kunde hitta dem.

Det som hände var att en person satte sig framför datorn och letade upp GPS-koordinaterna för en del slumpvis utvalda ställen i Enköping. Tyvärr har Eniro och andra karttjänster på nätet en stor brist då det gäller exaktheten i de koordinater de sätter ut.

Detta har lett till att flertalet punkter sitter på fel plats i den lista som finns på kommunens hemsida. En del hamnar på platser där inga vägar finns, så söker man snabbast bilväg dit så får man svaret av sin GPS att det inte går att finna en väg till punkten. Punkter som visar var badplatser ligger har hamnat mitt i vattnet. Med de parkeringsproblem vi har i Enköping så kanske 15 meter ut i vattnet vid Bredsand är där ni styrande vill att man ska parkera, men jag tror att vi i så fall inte får så många besökare som vill åka dit.

I denna lista saknas många av kommunens finaste sevärdheter och dessutom finns en del kyrkor men andra inte etc. Detta då personen som gjorde detta inte verkade ha bästa koll på vad som finns att se och göra i Enköping.
Utöver dessa sevärdheter finns en del restauranger med i listan. Detta förvånar mig. Inte bara för att kommunen gynnar en del näringsidkare genom att ha med deras restaurang medan andra inte får vara med. Men här skulle ju kommunen kunnat lösa de små kostnader ett ordentligt GPS-register skulle kunna innebära. Kommunen skulle ju kunna låta restauranger och andra vara med och sponsra GPS-registret för att på så sätt kanske slippa egna kostnader.

En tanke i motionen var att det skulle skapas ett nedladdningsbart GPS-register om skulle ligga på hemsidan (passande de vanligaste GPS-varianterna). Nu är det bara en lista med koordinater som ligger lite huller om buller och jag tvivlar på att någon ens finner den på den usla hemsida Enköpings Kommun har.


Är du nöjd med hur detta register med GPS-punkter skapades och på det sätt det skapades? Kommer du, som ordförande i Upplevelsenämnden och som partikamrat till motionären, se över detta och se till att det skapas ett GPS-register som korrelerar med andan i motionen?
Inga kommentarer: