söndag 7 februari 2016

Inför måndagens Kommunfullmäktige

Nu är det över ett år sedan jag lämnade politiken, men på måndagens Kommunfullmäktige i Enköping har jag mer med mötet att göra än flera av ledamöterna på plats. En gammal motion om QR-koder ska avrapporteras och ett medborgarförslag som jag skrivit om träning för sjka och arbetslösa ska behandlas.

Jag inleder lite kort om QR-koderna trots att detta kommer senare i dagordningen.
Kommunen har haft en "försöksperiod" med QR-koder vid turistattraktioner. Ett "test" som innebar att man satte upp en kod i Drömparken och enbart där. Eftersom man inte är så tekniskt kunniga i Enköping satte man upp två koder, en som ledde till information på svenska och en som ledde till information på engelska, detta trots att det finns smarta QR-koder som ktt tesänner av språket i din telefon och skickar dig rätt automatiskt.

Man kallar detta "försök" i princip för en flopp och dödförklarar samtidigt QR-koden. Visst väldigt få scannade koden men med bara kod på ett ställe i kommunen så finns en klar risk att besökare inte hade en aning om att den fanns där då det inte funnits QR-koder på andra ställen de besökt.

En det man framförallt gör fel i är att döda av QR-koden. Inget kunde vara mer fel. QR-koden har exempelvis exploderat i Kina. Framförallt pga appen WeChat som ofta följer med Smart Phones i Kina och varje gång någon laddar ned denna app medföljer en QR-kodläsare som gör att eftersom det är över 300 miljoner användare av WeChat varje månad så har i princip varenda person i Kina en QR-kodläsare i sim mobil. Mång experter på digital marketing säger just att om Apple haft en inbyggd QR-kodläsare i sina IPhones eller om Facebook satsat på QR-koder på samma sätt som konkurrenten WeChat, så hade QR-kodningen varit enormt mycket större i Europa och USA än den är idag.

Att det är viktigt att QR-kodningen slagit i Kina beror inte bara på en den enorma inhemska marknaden utan även på den stora turistström av kineser som besöker Europa och USA varje år. Över 100 miljoner kineser reser utomlands varje år. Butiker i flera stora Europeiska länder har insett att deras kinesiska besökare vill ha QR-koder för att kunna läsa information om varor på sitt eget språk etc. och har satt upp QR-koder för sina kinesisktalande besökare. Detta har, framförallt i London, genererat ett intresse hos de inhemska kunderna och man tippar att 2020 så kommer QR-koden (eller dess utveckling) att slå till i Europa.

Inom turismen har den redan slagit till. Läs här om hur man i London 2014 satte QR-koder på statyer, som då när man skannar dem ringer upp och en känd persons röst läser intressant fakta om just den statyn. Enligt siffror från 2015 så har detta blivit en succé och fler städer har nu gjort detsamma. Man testade inte bara på en staty, som man skulle gjort i Enköping utan vågade tro på en bra idé.
https://www.linkedin.com/pulse/20140818073121-216921098-qr-codes-launched-on-london-statues-they-tell-you-their-story

Att påstå att QR-koden är död är inte bara dumt, det är enormt okunnigt också.


Nu till mitt medborgarförslag i vilket jag föreslagit rabatterad eller fri träning för arbetslösa och sjuka i Enköping. Detta då denna grupp inte bara är en av de ekonomiskt svagaste utan för att den oftast är socialt svag också. Att då få en möjlighet att träna billigt skulle då inte bara innebära att de som vill skulle kunna må bättre både psykiskt och fysiskt, men det vill inte Enköpings politiker att de ska göra.
Efter att ha läst svaret nu och remissvaren under processen kan jag konstatera 3 saker;

1 - Tjänstemän inom Enköpings kommun är okunniga i hur Kommunallagen 2.kap 2§ (den sk. "likställighetsprincipen") ska tolkas. Den korta lagtexten lyder "Kommuner och Landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". Detta har man i detta fall tolkat som att det behövs speciallagar för att medlemmar ska kunna behandlas "olika". Men detta stämmer inte. Utan att gå för djupt in i det i denna text (även fast jag kunde göra det om jag ansåg att det skulle ge något mer) så skulle man, om man går efter tjänstemännens tolkning, inte kunna ha pensionärsrabatter och dyl. i kommunala badhus. Det finns ingen speciallag som ger utrymme för detta.
Att man kan de dessa rabatter beror på det som togs upp i bl.a. RÅ 2009:23 "Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar i samma situation inte får behandlas olika". Alltså de "I SAMMA situation". I mitt medborgarförslag innebär det alltså att ALLA sjuka och arbetslösa ska få tillgång till samma möjlighet att träna gratis eller rabatterat och att INGEN som är i eller hamnar i SAMMA situation får behandlas olika. Likställighetsprincipen säger inget om att alla kommunmedborgare alltid ska behandlas lika och få samma saker. Isf skulle vartenda bygglovsavslag kunna överklagas ifall någon annan fick godkänt att bygga (för att visa en överdriven jämförelse).

I ett yttrande till i RÅ 2001:17 sade kammarrätten (i en av regeringsrätten fastställd dom) att differentiering av avgifter får ske så länge det sker efter objektiva och sakliga grunder. Detta innebär samma sak som ovan.

Jag skulle kunna ta många fler exempel men nöjer mig med vad som skrevs propositionen för denna lag "Å andra sidan innebär inte likställighetsprincipen ett absolut förbud mot att en kommun eller landsting vid ett visst tillfälle tillhandahåller anläggningar eller tjänster som bara kommer vissa medlemmar i kommunen eller landstinget till godo"
(Prop 1990/91:117 sidan 149)


Kommunen får alltså ge rabatter eller skapa insatser som hjälper en viss grupp kommunmedborgare utan att det strider mot Likställighetsprincipen. Liknande projekt som det jag föreslogs har även skapats i andra kommuner utan att någon gång det behövt gå till rätten för att försvara sitt beslut.

2 - denna gång har man använt Likställighetsprincipen för att avslå ett förslag. Andra gånger har förslag och motioner avslagits av andra skäl trots att man lätt kunnat avslå dem med att skylla på Likställighetsprincipen, om det nu varit ett legitimt avslagningsskäl. Så har inte skett och man måste berömma tjänstemännen för att hitta nya kreativa sätt att hitta skäl till avslag då de inte gillar en idé. Jag önskar dock bara att någon politiker på vägen varit mer intresserad och kunnig för att kunna ställa sig frågan om detta verkligen stämmer.

3 - Ser man till svaret från Kommundirektören kan man ana att detta med badhusets placering bara är en charad, Det kommer inte byggas ett badhus, det finns inget behov.
I svaret till mitt medborgarförslag skriver Peter Lund, Kommundirektör i Enköping, att Det finns utegym i Enköping som är öppna för alla att använda.

För det första visar han att han inte förstår en av andemeningarna med medborgarförslaget; att inte bara ge fysiskt välmående, utan även psykiskt genom möten med andra på gymmet, att komma in i en grupp och dessutom kunna få hjälp och vägledning på vägen, Dessutom vet ju alla hur kall vintern kan vara (se bara på denna) och att då anse att sjuka och arbetslösa kan träna utomhus på gym som inte är anpassade för vinterträning visar vilket ointresse Kommundirektören har av att hjälpa de som har det sämst i Enköping. Jag hoppas politikerna kan ha mer omtanke och kreativ förmåga till lösning av ett problem.
Ang. badhuset så visar Kommundirektörens svar på att inget sådant behövs. Vi har ju Bredsand och dessutom kan väl folk simma i ån. Vips så har han sparat många miljoner till kommunen.


Ett par av remissinstanserna hade tagit med att de ansåg att det skulle vara svårt med att veta vilka som skulle få denna rabatterade träning då det rör sekretessbelagda uppgifter från FK och AF. men det löses ju enklast genom att den som kan få denna träningshjälp själv ansöker om den och bara behöver presentera intyg från FK och AF utan mer information än att de är inskrivna hos dem. Inga sekretess behövs då röjas för den sjuke eller arbetslöse-


Till er politiker som ska ta beslut på måndag har jag till sist detta att säga;
Ni får tycka att mitt förslag var kasst, ni får anse att det blir krångligt och dyrt (oavsett vad ni anser om förslaget), ni får tycka att det inte finns värde i att sjuka och arbetslösa kan få må bättre. men gör då avslag på dessa grunder och inte på en felaktig tolkning av kommunallagen. Om ni inte är insatta i kommunallagen så ta och sätt er in i den och lita inte bara på hur tjänstemännen tolkar den. Det kan ge er nya visioner och kan leda till att ni tar beslut med rätt underlag och av rätt skäl.


Jag tycker självklart att mitt förslag är bra. Jag tycker även att det skulle vara en billig investering för att kunna få en enormt utsatt grupp (både ekonomiskt, socialt och psykiskt) att kunna må bättre på alla sätt.

Inga kommentarer: