torsdag 25 februari 2016

Ingen Älvdans i Fiskevattnet

Politikerna i Miljö-och byggnämnden får säga vad de vill, men jag är säker på att det är EP:s Roger Pettersson vi har att tacka för att Kyrkoherdens fiskevatten kanske får heta det, vilket är det bästa och mest logiska. Rädslan för att hånas för ännu en namnfadäs av Roger bidrar förhoppningsvis till att vi slipper "Älvdansen" som områdesnamn i Enköping.
Sedan undrar jag om gatunamnen. Jag har förstått att man vill ha kvinnlig touch på gatunamnen och man har valt fornnordiska namn.
Frigg, Freja, Idun var alla Asynjor. Även Saga och Eir (som är ett mer korrekt namn på Eira) räknas som Asynjor. Så där kan jag förstå namnen.
Men Nanna? En person som knappt omnämns alls i fornnordisk mytologi? vem på det? Och Vanadis blir ju helt fel då det är ett annat namn på Freja, som då får två gator uppkallade efter sig.
Man borde fortsatt med Asynjanamnen och istället för Vanadisvägen och Nannavägen kunde man använt namn som Sigyn, Snotra (som för tankarna till bra uppförande), Syn, Var eller dessa två som jag tycker vore utmärkta gatunamn i samma område som de andra Asynjorna;
Lofn, som förknippas med välvilja och vänskap. Lofns väg hade varit ett passande och fint namn.
Vör, som var extremt klok. Vörvägen hade varit ett fint namn också.
Sedan kan man ju undra vad nordisk mytologi har med Kyrkoherdar att göra men det är väl av underordnat betydelse.

1 kommentar:

Matz Keijser sa...

Nej, Mårten - att ärendet skickades tillbaka till namngruppen har ingenting med rädsla för Roger Pettersson att göra och att Kammakartorget skulle vara en "namnfadäs" stämmer inte heller. Namngruppen, som lägger fram förslag till nämnden, har en logisk förklaring till sina namnförslag - så även denna gång.

Du har helt rätt i att Kyrkoherden och nordisk mytologi inte har med varandra att göra. Däremot har dimma, av det slag som älvdans är och som ofta förekommer på den aktuella platsen, alltid stått för mystik och övernaturliga väsen - så även inom den nordiska mytologin.

Dina påpekanden och förslag om vilka namn som skulle passa tar jag med och skickar vidare till namngruppen. Det man måste tänka på när man namnsätter gator är också att de, ur bland annat räddningstjänstens synvinkel, ska vara lättuttalade så att missuppfattningar och feltolkningar i så stor utsträckning som möjligt elimineras.

Värt att notera är att de yngre ledamöterna i nämnden var väldigt tydliga med att de inte kände till namnet Kyrkoherdens fiskevatten och hade inte en susning om historien bakom namnet. Det här är ju namn som ska leva kvar en lång tid framöver och användas av de generationer som kommer efter oss.

Så att man döper platser, kvarter och gator till nya namn, trots att det idag finns vedertagna folkmunsnamn, tror jag inte gör att det vedertagna namnet kommer att försvinna. Men förmodligen kommer det med tiden att dö ut och förändras - precis som bussterminalen, som jag kallar det, idag i den yngre generationens mun heter GA-plan. Men det har vi ju diskuterat tidigare...

/Matz Keijser