söndag 15 maj 2016

Fråga till Sven Jansson, Skolnämndens ordförande

Imorgon dyker jag upp på KF för att ställa 2 stycken allmänhetens frågor. Här är den jag ska ställa till Skolnämndens ordförande:


Hej Sven,

I april 2014 behandlades i KF en motion från Vänsterpartiet om HBTQ-certifiering i skolan. Vi förfärades all av och hånade de uttalanden en politiker i den då styrande majoriteten gjorde om jämförelsen mellan det som HBTQ-ungdomar utsetts för och den mobbing de med Pumakläder (eller om det var väskor) utsätts för.
 Inför mötet i KF hade dåvarande oppositionen yrkat bifall till motionen i Kommunstyrelsen, bl.a. du själv. Sven. Dessutom var ledamöter för ditt parti uppe under själva motionsbeslutsärendet och yrkade bifall till motionen. Jag var själv med i den diskussion S höll om ärendet inför det fullmäktige och därför var jag säker på att när S väl fick makten så var HBTQ-certifiering något vi skulle få i våra skolor i kommunen. Minoritetsstyret tillsammans med motionerande parti skulle få majoritet i frågan.

Det var just HBTQ-certifieringen och ny ishall jag var säker på att ni skulle driva igenom. Ishall blir det och till viss del även HBTQ-certifiering, fast det känns som vägen ni valde med certifieringen var som att enbart bygga ett speakerbås i stället för en ishall. Bra att ha men inte det som de flesta av oss hade hoppats och tror är det viktigaste.

Du själv, Sven, var uppe både på din partikollega Jesper Englundh:s intepellationsdebatt med Jenny Gavelin från dåvarande FP, samt även då beslut om certifiering av skolhälsan togs i december 2015. Du var uppe och talade om hur viktigt du tycker det är med detta med ökad förståelse för HBTQ-ungdomars problem. Och jag tror du menar vad du sade. Men dina partikamrater som var uppe i talarstolen då motionen behandlades sade samma sak om att det var viktigt att bifall motionen för HBTQ-ungdomarnas skull. Skillnaden är att ni i opposition ville bifalla hela motionen och nu i styrande minoritet "delvis" biföll den.

Så mina första frågor är:
1- Vad har hänt, förutom att ni fick ansvar för kommunens ekonomi, som gjorde att du och ditt parti gick från bifallande av hela motionen till det delvisa bifallandet som kom i december 2015?

2- Hur kom ni fram till att börja med Elevhälsan? Är det en rekommendation från RFSL (som är de som har certifieringen) eller något ni kom på själva?

Du sade även i december att ni inte ska tappa bort frågan och att elevhälsan är första steget för att sedan utvärderas och kanske tas fler steg. Tyvärr är detta inget som syns i ert svar eller beslut i denna fråga, vilket även påpekades av motionsställande parti under debatten. Så, bara för att ni ska se att det inte bara är inom politiken folk kommer jaga er med denna fråga, utan även vi medborgare har intresse så kommer mina andra frågor:

3 - Har HBTQ-certifieringen påbörjats? Om inte, så när planerar ni att starta den?

4- Hur lång tid ska gå till HBTQ-certifieringen av Elevhälsan utvärderas? Och är ni beredda med fortsatta steg på en gång om utvärderingen visar att det är den vägen ni ska gå.

Jag känner dig Sven och vet att du och ditt parti inte kommer att glömma frågan. Tyvärr har vi val om 2 år igen och skulle det bli en liknande majoritet som ledde kommunen förra mandatperioden återigen ta makten så vet vi ju redan att de varit emot certifiering en gång och därifrån kommer min oro att frågan kommer glömmas bort, framförallt eftersom alla intentioner du tog fram i talarstolen i december inte finns med i handlingarna.

Inga kommentarer: