fredag 13 april 2018

Medborgarförslag: Ta Bort KSO

Har just skickat in ett meborgarförslag. Försökte göra det lite lättsamt men det innebär inte att mitt förslag inte är seriöst. Ville bara få det att sticka ut lite. De som känner mig vet att detta ä något jag tyckt i många årMEDBORGARFÖRSLAG  13/4-2018


Bort med KSO! 


Titlar kan betyda så mycket. Dock måste de vara lätta att förstå, framförallt för medborgarna. Skulle regeringen återinföra Ecklisiastikminister så skulle inte många idag förstå vad denne person ansvarar för. Ärligt talat tror jag inte många av er i KF (som ju är tänkta att läsa detta) ens insåg att jag stavade fel på ministertiteln ovan..

Vi har i Enköping idag tre personer som kallas Kommunalråd. Ett av dessa är oppositionsråd och om den personen skulle kalla sig det skulle de flesta nog förstå denne persons roll (ni vet alla vem det är just nu, men jag utlämnar namn då det kanske blir nytt oppositionsråd innan medborgarförslaget behandlas). Ingen kritik till den personen utan bara en påpekan om hur förvirrande det kan bli för oss medborgare när vi har flera med samma titel. På styrande sidan finns två kommunalråd där den ena har titeln KSO (Kommunstyrelsens Ordförande).

Det blir lätt förvirrande då dessa personer (jag kan kalla den Tjorven och Båtsman för att visa att jag inte menar vissa specifika kommunalråd) nämns i media eller talar om vad de är.
Kommunalrådet Tjorven och Kommunalrådet Båtsman styr Enköping. Hur ska man veta vem som är "Kommunalråd 1" och "kommunalråd 2"? Man kan säga att Tjorven även är KSO. Men vet folk vad det innebär och även om folk vet vad KSO står för, förstår alla att det är samma sak som "kommunalråd 1"?

Ni inom politiken har ju koll på detta och säkerligen flera med er. Men min tanke och mitt förslag är att kommunen ska, för enkelhet och klarhets skull (och är det inte sagt att Enköpings kommun ska ha klarhet i allt?) lägga till en titel för "kommunalråd 1", Kommunstyrelsens ordförande alltså, och det är Borgmästare eller Borgmästarinna.

Borgmästarinna Tjorven är en mer lättförståelig titel än KSO. Sedan kan "kommunalråd 2" fortfarande få vara kommunalråd och Oppositionsrådet vara just det.


Jag är inte ute efter att ändra vad rollen eller jobbet är för dessa personer, jag vill bara att det genom titeln ska vara enklare för medborgarna att förstå vem som är högsta hönset (och med det menar jag  INTE att dagens KSO, eller borgmästarinna, ska liknas med höns, det är bara ett uttryck).
Och innan Vänstern eller  andra börjar opponera sig med att Borgmästare är en titel från ett gammalt klassamhälle (eller liknande) så är MITT förslag att det ENDAST ska vara en tom titel, men en titel som förenklar för oss medborgare att veta vem som styr. Ingen borgmästarbostad behövs byggas, inga pråligheter utöver de som den personen idag har ska tillföras. Det är bara en titel för en person som gör precis detsamma som den personen skulle göra om den hade titeln KSO eller kommunregent eller vad man än vill kalla det.

Jag tror ingen skulle missförstå att Tjorven bestämmer om hon kallades Borgmästare Tjorven.

SÅ: Mitt förslag är följande
Inför titeln Borgmästare/borgmästarinna till den som är KSO. Gör detta till en tom titel som bara är ett annat namn för KSO. Inga nya privilegier eller uppdrag utöver det personen har i sin tjänst uner namnet KSO.


(OBS! Tjorven och Båtsman är bara namn tagna ur luften och beskriver på intet sätt de personer som idag är kommunalråd eller någon som kan bli kommunalråd efter valet. Jag kunde använt namnen Batman och Robin eller något annat. Fast innerst inne kändes det lite kul med Saltkråkenamnen då Oppositionsrådet i så fall borde vara sälen Moses)

Inga kommentarer: