fredag 8 juni 2012

Laglig graffitivägg

Inför kommande Kommunfullmäktige har en mycket bra motion inkommit från MP, en motion som V stöder men som mitt parti inte ids ha en åsikt om.
Motionen handlar bl.a. om upprättandet av en laglig graffitivägg och skapandet av graffitiprojekt. Motionen och svaren kan läsas under ärende 17 här: http://w3d3.enkoping.se/__D2_DOWNLOAD__/198d43cc-70e5-47fa-9771-448e38023d5f/Kallelse_med_handlingar_KF_20120613.pdf

Eftersom jag tycker motionens förslag var mycket bra och svaren på motionen från remissinstanserna var usla och fulla av myter mer än fakta så satte jag mig in i frågan och tänkte ta upp det med Socialdemokratiska gruppen på gruppmötet igår kväll. Men när frågan kom upp så kände jag att det inte var riktigt läge. Alldeles för många verkade totalt ointresserade av denna "lilla, oviktiga" fråga. Dessutom kände man hur de flesta redan siktat in sig på den grillade maten som skulle ätas efter vi gått igenom handlingarna. Med saliverande munnar och kurrande magar så skulle ändå ingen vilja lyssna på vad jag skulle säga, dessutom hördes direkt att flera av de närvarande också trodde på myterna om graffiti/klotter och därmed inte skulle bry sig. Kanske är det en generationsfråga? Vad vet jag. Det märktes iaf att ingen (eller iaf väldigt få) tog denna motion allvarligt. "Ingen ideologisk fråga" sades det.

Ju mer jag tänkt efter (och jag är tyvärr en sådan som behöver tänka efter, främst pga min sjukdom som gjort mig lite konflikträddd) så känner jag att mina partikamrater hade fel, både då det gäller ideologin och hur viktig frågan är.
För de som sysslar med graffiti är frågan viktig. Chansen att få måla lagligt skulle uppskattas då det annars bara finns olagliga alternativ, och det kan bli dyrt för graffitikonstnären. Dessutom är det visst en ideologisk fråga. det handlar om at vi förtrycker en konstform. Mitt parti anser sig vara kulturintreserade, nå, graffiti är en konstart, oavsett vad man själv tycker om den, en konstart som nu bara kan göras på olagligt sätt. Dessutom är det en fråga som intresserar ungdomar.
Ungdomar och kultur - två viktiga ideolgiska punkter för oss i S. Så nog sjutton är frågan både viktig och ideologisk.

Jag skriver detta nu, både för att jag vill dela med mig av det jag kollat upp och för att kanske kunna påverka någon politiker (främst i mitt eget parti) att ändra åsikt och ta detta allvarligt.

Jag är ingen graffitiexpert. Jag älskar graffiti och tycker det är en vacker konstform (som ger mig mer än Picassos konstverk och Mona Lisa, som är ganska meningslös, om än känd, liten tavla). Skulle något jag skriver vara fel så påpeka gärna detta, men se till att ni inte bara går på myterna utan har bevis för era påpekanden.


Jag har varit i kontakt med en del orter som har lagliga väggar, bl.a. Norrköping. Jag har även haft kontakt med Graffitifrämjandet, en organisation som ligger under Riksteatern och även författaren till boken "nolltolerans - kampen mot graffiti", Jacob Kimvall. Jag har även läst undersökningar och rapporter som ligger på nätet mm.

Innan jag sätter igång så tänkte jag definiera klotter och graffiti. Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) definierar klotter som då det görs olagligt och graffiti då det görs lagligt. Detta är både förvirrande och i mina ögon en felaktig definition. Jag använder i denna text de mer etablerade definitionerna;
Klotter - något som skapats utan konstnärliga ambitioner
Graffiti - något som skapat med konstärliga ambitioner.


Först vill jag behandla remissvaren som ni kan läsa via länken ovan.
De olika remissinstanserna ger bl.a. olika besked om vilka som sysslar med graffiti, vilket visar okunskapen och ointresset att sätta sig in i frågan.
Upplevelsenämnden skriver att det företrädesvis är unga som sysslar med graffiti medan Tekniska nämnden skriver att det främst är "killar runt 30 år med bra jobb" som håller på med graffiti. Sanningen är att det främst är unga killar under 20 som sysslar med det i Sverige. Visst finns det äldre men de som var med då graffitikulturen kom till Sverige på 80-talet har oftast gått vidare till andra relaterade jobb, som exempelvis grafisk design mm.

Den farligaste lögnen (eller myten) som tas upp i svaren kommer bl.a. från lokala BRÅ. De säger att "klotter ofta är en inkörsport till annan brottslig verksamhet". detta upprepas även av Kommunstyrelsen. Det är lögn och förbannad dikt!! Något sådant samband har ALDRIG visats i någon undersökning.

SL och SJ mfl. sponsrade under flera år ett forskningsprojekt av Stockholms universitet där de ville få fram att klotter leder till grövre brottslighet. Utredningen kom fram till att inget sådant kunde påvisas och SJ och SL använde sig aldrig av rapporten. Den ledde dock fram till en doktorsavhandling av David Shannon, "Swedish Graffiti", som är läsvärd för den som vill veta mer om detta. Han visade att det inte finns några som helst bevis för påstendet att det leder till mer och grövre brottslighet. Visst finns det kriminella element bland de som klottrar och de som målar graffiti. men sådant finns i alla grupper, även bl.a motocrossförare, filatelister och politiker bl.a., och det finns inget som tyder på att de inte skulle vara lika kriminella om de inte "klottrade".

Polisen går ofta ut och sprider denna felaktiga myt. En orsak är bl.a. att det blir svårare för dem att stoppa ungdomar med sprejburkar om det finns lagliga alternativ eftersom de då kan hävda att det är den lagliga väggen de är på väg till. men att polisen ofta är lata har ju även Leif GW Persson mfl. visat så det är inget nytt.


Könskillnader tas upp i ett remissvar. Det stämmer att det främst är unga killar som sysslar med graffiti men i bl.a. Norrköping, har man märkt att fler och fler tjejer intresserat sig efter att man skapat kurser i graffiti och lagliga väggar att måla på.
Det är inget konstigt. Forskning visar att tjejer oftare är försiktigare (läs: smartare) då det gäller olaglig verksamhet. I en rapport som jag läst påstås det att 95% av alla som laddar ned stora mängder musik och film olagligt (på bl.a. torrentsiter) är killar. Samtidigt är det fler tjejer än killar som använder sig av lagliga metoder till nedladdning (exempelvis vis Spotify). Det är så inom de flesta områden att tjejer gärna sysslar med samma saker som killar men har en större benägenhet att inte göra det på olagligt sätt. Det finns inget som visar på att det inte skulle vara detsamma då det gäller graffiti. Graffitifrämjandet är inne på min linje i detta också.

En del städer har och har haft graffitiväggar för laglig målning. De flesta har positiva åsikter om det. Norrköping har jag som sagt varit i kontakt med. Där har man sett en mycket positiv utveckling sedan man införde lagliga alternativ.
I Märsta har olagligt klottrande minskat avsevärt sedan införande av Graffitivägg.
I Orminge ledde klottervägg till klart mindre saneringskostnader.

Så det finns många kommuner som är helnöjda med att ha inrättat graffitiväggar, varför skulle inte detsamma hända i Enköping?

I Brügge i Belgien har man lagliga väggar. Samtidigt tog man mycket hårdare tag mot olagligt målande och det ledde till klart minskade klotterproblem och att man fick European Crime Prevention award 2001.


I Helsingfors hade man Nolltolerans mot klotter (som Stockholm och Enköping mfl). man har nu frångått den och har bättre kommunikation med de som målar och har även inrättat graffitiväggar. Om jag förstått rätt har man en kilometerlång vägg att måla lagligt på.Måste vara maffigt :)
Sedan man frångick nolltoleransen har saneringskostnaderna minskat rejält.

Överhuvudtaget har städer med sträng nolltolerans mångdubbelt fler klotteranmälningar än städer med lagliga alternativ. Dock är det inte klarlagt vad som ligger bakom de färre anmälningarna.


Socialdemokraterna med Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin i spetsen har börjat fundera på att man ska skippa nolltoleransen i Stockholm. Tomas Rudin är en av få politiker som velat sätta sig in i graffitins värld och det ska han ha all heder för. Bra initiativ.

Apropå det jag tidigare skrev om ålder så ska ni veta att det inte är enbart unga som sysslar med graffiti och gatukonst. Graffitifrämjandet har varje år ett gatukonstevenemang och från Finland kommer en grupp som heter K65 att komma. Det är en gatukonstgrupp där alla medlemmar är över 65 år. Skitkul :)

Avslutningsvis i detta långa inlägg vill jag bara uttrycka mitt stöd till MP:s motion med en förhoppning att mina partikamrater ids ta en fördjupad fundering om detta och inse att det inte är en oviktig fråga.

Graffiti och klotter bedöms olika av alla då det gäller konstvärde men titta på de fula statyer och byggnader som kommuner uppför. Inte alla gillar dessa heller men de finnsdär och godkänns. Konst är konst är konst. Tänk på det!

Skapar man ett projekt kring det hela och har kontakt med ungdomsrådet så är jag säker på att det blir lyckat

Inga kommentarer: