söndag 14 april 2013

Betraktelser från bakre bänk - april

Som den trogne läsaren av min blogg vet så gillar jag att komma tidigt till Kommunfullmäktigesalen. Den tystnad som inryms där och den spända förväntan som byggs upp när deltagarna trillar in ger en skön stämning och lugnarmig inför KF-sammanträdena.
Denna gång var det inte lika tyst som vanligt då det ur en högtalare strömmade brus på mellanhög volym. Fast det monotona ljudet störde inte, utan gav mer en lugnande effekt. Jag var extra tidig denna gång eftersom Vänsterpartiet inbjudit till en demonstration mot de nedskärningar som görs av M-styret inom kultur- och fritidssektorn (det vi så "fint" kallar Upplevelseförvaltningen).

Det blev en välbesökt demonstration med fler vanliga besökare (alltså Icke-politiker) än politiker och det kändes bra. Det visar att borttagande av badvakter, bokbussar, konsumentvägledning mm inte accepteras av Enköpingsborna.
Få allianspolitiker vågade sig förbi denna demonstration, som var precis utanför kommunhuset, utan de verkade välja feghetens bakdörrar in i huset.


Känslan efter demonstrationen var bra och då sammanträdet började. M med bihang var sena in i KF-lokalen, vilket enbart kan tydas som att de är rädda för oppositionen samt har lite svårt att hålla ihop alliansgruppen (därav de sena rådslagen). Jag som älskar att betrakta människors beteenden märker mer och mer hur ansträngda de ser ut. Framförallt gäller detta M-gruppen och kvinnan vi alla skulle vilja spela poker med, Anna Wiklund (noll pokeransikte på den kvinnan). Det är inte alls samma glada, om än ofta ytliga, glättighet mellan allianspartierna längre. Det är väldigt få skratt och trevliga blickar partigrupperna emellan, vilket visar alltmer på sprickorna i alliansbygget.

Första punkten på agendan denna gång var fastställandet av Vision 2030. I min mening en massa plattityder och meningslösheter som ska låta bra men är lika tomma som ointressanta. Självklart vill alla kommuner växa, må bra, ha bra företagsklimat, ha invånare som trivs mm. Det är också enbart sådant dravel som står i visionerna gång efter gång.
Det intressantaste under den debatt som ärendet bjöd var att Wiklundskan citerade Martin Luther King. Jag hoppas det bara var ett, ganska dåligt, citat och inte ett tecken på att hon på något sätt jämför sig med MLK.

De första ärendena på föredragningslistan gick fort. Sedan dök motionssvar upp. Det första om miljöbilsparkeringar, en motion från S. Här lät det som vi var överens menegentligen så vill inte M ha dessa parkeringar mer än för de som har råd att köpa "supermiljöbilar", något som färre äger än det finns Kd-väljare i landet (så få, utropar ni och tyvärr är det så. alltså inte tyvärr att det finns få Kd-väljare utan att det finns så få som har råd med "supermiljöbilar" utan istället för köpa vanliga miljöbilar och de ska tydligen inte få parkera bättre än vi som förgiftar miljön med bensinångor).

På nästa ärende som skulle behandla motionen om att avskaffa 1:a vice ordförande i nämnderna skickade M fram centern för att be om bordläggning. Detta var bara ett fegt grepp för att på samma fullmäktigesammanträde slippa förklara varför man vill behålla dessa viceordföringar (kostnad ca halvmiljonen per år) och samtidigt göra sig av med badvakter (till vilka denna halvmiljon skulle räcka långt). fegt men som vanligt i politiken i Enköping så gör knähundarna allt för sin (M)atte.

Nästa punkt tyckte jag, som ju gärna gör motioner, var intressant. Det var en redovisning av ej slutbehandlade motioner. Det är skrämmande att se så många motioner som legat så länge utan att ha besvarats och tagits upp i KF igen. Den äldsta var över 2 år gammal. Den lämnades in av MP i mars 2011 och remitterades till skolnämnden och tekniska nämnden. Skolnämnden yttrade sig efter 3 månader men fortfarande 2 år efter den lämnades in så har tekniska förvaltningen inte inkommit med svar och kan inte heller säga när det kommer (man "beräknar" att man kan svara i vår). Bedrövligt, ynkligt och pinsamt.
Detta är ett område som Enköpings kommun måste förbättra sig inom. Motioner ska ha snabba svar och krävs mer betänketid eller utredningar så får remissinstanserna inkomma med besked om detta. Svagt av alla som inte gör det jobb de är avlönade att göra.


Till sist i ett fullmäktigemöte som kunde varit klart snabbt men som nu växte och blev långt men intressant, så kom Lars van Allers (S) interpellation till Mona Örjes (ordförande i upplevelsenämnden och centerpartist) upp. Detta har behandlats mer  hos bl.a andra lokala bloggare så jag ger bara mina tankar om det (vilket jag iofs gör om allt annat också :) )

Det är uppenbart att M med Wiklundskan och Monica Avås i fronten kastar Örjes under bussen och offrar henne i denna fråga. M kom med vaga och osäkra inlägg i debatten som kanske lovade översyn av det som föreslagits men som som ändå inte lovade eller sade något alls. Bra av FP-Jenny att gå fram och visa att hennes parti var emot borttagandet av badvakter och det ger vissa förhoppningar om att Örjes och vänner ser över detta en gång till. Tyvärr fokuseras det lite mycket just på dessa badvakter i debatten (både i media och i KF) men att ta bort komnsumentvägledningen är ett lika idiotiskt förslag. Man försökte detta 2006 men fick snabbt installera en då Enköpingsborna, precis som alla andra, behöver hjälp i konsumentfrågor. Dessutom gör konsumentvägledningen ett bra informationsjobb, något som kan leda till vaknare invånare som kan mer om konsumentlagarna och hur de undviker fällorna som finns. Fast även om de gör detta så behövs konsumentvägledningen för att bistå vid tvister etc. Nu kommer Enköpingsborna ha ingenstans att vända sig då Konsumentverket inte ger denna hjälp och andra kommuners vägledare har fullt upp med sin kommuns invånare.
Jag ska ta och kontakta den vägledare vi har i Enköping för att höra hur mycket jobb denne har.

En annan sak som jag kände kanske är taktiken med att ta bort badvakterna är att det ska vara ett skäl till att låta privata aktörer sköta driften av det nya badhuset. "Oj, vi har inte råd med badvakter, men om vi låter "badhusföretaget" sköta driften så lovar de att sådana ska finnas". Det gäller att se upp där för de badhus jag besökt som arrenderas eller drivs av privata aktörer har varit sorgliga att beskåda.


Ett KF-sammanträde som gav vind i seglen och som var riktigt kul att besöka och beskåda. Nu får vi se hur M försöker klättra upp ur badvaktsgraven de grävt (kanske genom att stå än mer på Örjes huvud för att nå upp) och försöka rädda sitt ansikte i denna fråga.

Inga kommentarer: