fredag 6 mars 2009

Inte konstigt att ungarna inte kan matte

Idag kan vi läsa i EP hur skoleleverna har svårt med matematiken och det är något vi ofta får se i nämnden. Av alla ämnen verkar de flesta ha svårt med matematiken. Det är iaf det ämne färst elever får godkänt i.

Men sett till de matematikuppgifter som matematikläraren från Fjärdhundraskolan plockat ut som illustration till vilka kunskaper som krävs för att få Godkänt finns det kanske orsaker.

Fråga 1 lyder:
På en datadiskett kan man lagra 1,44 Mbyte.
Skriv talet som byte på vanligt sätt

För det första så måste matematiken hänga med i tekniska utvecklingen. Hur många av eleverna i årskurs 9 har använt sig av disketter? Matematiken måste kännas relevant för att vara lockande att lära sig. Visst, frågan i sig ska de kunna lösa ändå oavsett vilka variabler som används.
MEN.... här uppkommer problem två med frågan. 1,44 Mbyte sägs i svaret vara 1 440 000 byte. Fast så är det ju inte; 1,44 Mbyte är 1 509 949,44 byte. Dessutom så kan det vara så att en elev vet att det på en diskett ryms 1 474 560 byte (eller snarare att 1 457 664 bytes finns att tillgå för eget bruk på en diskett).
Hur bedöms elever som ger något av dessa två svaren?

Jag vet att tanken med frågan är att eleverna ska visa att de förstår prefixet Mega. Men då kan man illustrera det på annat sätt än just i datatermer då de prefixen använts lite slarvigt matematiskt sett inom datorvärlden.

Jag älskade "matten" i skolan. Matematik var lekfullt och gav en förståelse som få andra ämnen gjorde. Mycket hänger på den lärare man har och hur väl han/hon får eleverna att älska och förstå ämnet. Matematik var ofta som en lek och även mer abstrakt matematik framstår som klar då man förstår den. Åtminstone i gymnasiet och grundskolan. Mina försök med matematik på universitetsnivå gick inte så bra beroende på att lekfullheten och min förståelse av det som lärdes ut minskades rejält :)

Inga kommentarer: