söndag 1 mars 2009

Studiemedelsidioti

Studiesociala kommitén verkar inte ha mycket utbildning bakom sig. De har nu bestämt att de anser att studenter bara ska få fyra års studiemedel. Nu är det sex år och även det är för lite i vissa fall. De studenter som inleder ett program eller en kurs för att sedan efter ett år känna att det de valt inte är rätt och vill byta kommer nu att hindras av hotet att inte få studiemedel hela studietiden.
Själv läste jag enbart kurser på universitetet och för att få med allt jag ville lära mig så var jag inskriven på mer än heltid varje termin. Ändå studerade jag nära 6 år innan pressen knäckte mig och gjorde mig sjuk, vilket jag fortfarande är. Det som gjorde att det tog den tid det gjorde för mig att studera på universitet var att jag inte visste vad jag ville läsa. Jag var less på arbetslöshet mm och efter riktigt bra högskoleprovspoäng sökte jag till de flesta universitet och hamnade på Psykologi A i Linköping. Fem missade poäng på B-kursen nästa termin gjorde att jag testade annat. Till slut fann jag det som kändes rätt för mig men hade jag bara haft fyra år på mig så skulle jag inte kunnat hinna hitta rätt.

Varför vill man tvinga bort folk från studier? Är det också ett led i den nya politik som alliansen genomför; avundsjukepolitiken för de som inte har lika miserabla jobb som de har? Nu kommer studenter att behöva jobba vid sidan om ifall de vill läsa mer än 4 år och det kommer att leda till att utbildningarna drar ut än mer på tiden. Redan nu jobbar många vid sidan om för att ha råd med sitt liv vid sidan om studierna. Framförallt gäller detta äldre studenter som redan hunnit skaffa familj, liv mm.

Ska man minska studiemedelstiden så måste man se till att höja dem för att ge studenter en ärlig chans.

Inga kommentarer: