fredag 20 mars 2009

Mikael Wiehe kan det här

Redan för ca 10 år sedan förutsåg Mikael Wiehe vart världen var på väg då det gäller girighet och misstro mot medmänniskor som har det svårt.
1999 kom låten "Den enda vägen framåt" som jag lägger in texten till här under (om rättighetshavare har något emot detta så är det bara att maila mig så tar jag bort texten)

Ännu lägre löner
Ännu färre jobb
Ännu flera lögner
om att botten snart är nådd
Ännu lägre bidrag
till dom som stämplas ut
Ännu högre avgifter
för den som har bli’tt sjuk
Ännu flera fattiga
som rotar efter mat
Ännu flera galningar
som irrar runt på stan
Ännu flera gamla
som inte får nån vård
Ännu flera hemlösa
som sover där det går

Dom säger, det är vägen
Den enda vägen fram
Men om det här ska kallas framåt
då ska jag ingenstans
Ah nej, då ska jag ingenstans

Ännu högre arvoden
till dom som redan har
Ännu större fallskärmaroch avgångsvederlag
Ännu större företag
med ännu högre vinst
Ännu lägre skatter
för dom som bidrar minst
Ännu färre regler
för marknadens aktörer:
fifflare, bulvaner
och skalbolagsdirektörer
Flera miljonärer i finare palats
med pigor ifrån Polen
som säkert vet sin plats

Dom säger, det är vägen…

Ännu mera marknad
med mera konkurrens
Ännu fler på botten
som aldrig får en chans
Ännu mera utslagning
och mera ensamhet
Ännu mindre välfärd
och solidaritet
Ännu större klyftor
Ännu större gap
Ännu högre murar
och mera främlingskap
Ännu flera ghetton
och flera reservat
Ännu mera rädsla
och ännu mera hat

Inga kommentarer: