tisdag 24 februari 2015

Medborgarförslag - Bistå EU-Migranter i kommunen (KF 2/2)


Romerna i Rumänien har det i många fall fruktansvärt. Enligt bl.a. EU:s byrå för grundläggande rättigheter är rumänska romer den grupp i EU som har de sämsta livsvillkoren och som är mest diskriminerade, inte bara i sitt hemland. 30% av romerna i Rumänien kan inte läsa och skriva, 84% av dem bor i hushåll som saknar el, vatten och/eller avlopp. Det är ett misär som inte är värdigt och en stor skamfläck för EU.

Denna nöd har tvingat romerna att fly till bl.a. Sverige och sitta i kylan och tigga. De allra flesta verkar gå förbi dessa tiggare utan att ge dem en blick eller en positiv tanke, men att överhuvudtaget tvingas tigga för att ha en möjlighet att överleva är inte ett värdigt liv. Vi i Sverige har en möjlighet och råd att hjälpa dem och se till att de får hjälp under den tid de lagligen är här som EU-migranter. De har, liksom alla vi EU-medborgare, rätt att vistas i tre månader i annat EU-land och ska under denna tid ha rätt till det som alla andra Eu-migranter har rätt till. Då de som kommer hit saknar pengar och någonstans att bo så anses de vara hemlösa men kommunerna har ofta inte platser i härbärgen för dem och det är inte heller säkert att kunskapen om hur de kan få hjälp finns.

Därför bor dessa EU-migranter ofta i tältläger, så som i Håbo. vilket vi kunnat läsa om

i Enköpings-Posten. I skrivande stund har jag inte läst att liknande läger finns i Enköping, men det finns en stor möjlighet att så sker och mitt medborgarförslag har sin grund i medmänsklighet.


Antalet romer, mestadels från Rumänien, som söker sig till Sverige antas öka kraftigt den närmsta tiden. Under sin tid här behöver de tillgång till tak över huvudet, vatten, toaletter samt andra bas-saker.

Jag vill att kommunen skapar en handlingsplan för att vara förberedda och därmed kanske kan minska utsattheten och lidande hos denna grupp människor.

En handlingsplan för kommunen som innehåller bl.a följande punkter.

- Finns det möjlighet att ställa upp med vattentankar, toaletter, skräpinsamling mm om ett läger/bosättning sätts upp i Enköping
- Vilka ska meddelas och ansvara inom kommunen om läger/bosättningar sätts upp
- Kan kommunen ordna tolkar som pratar rumänska och/eller de språk dessa romer kan. (här bör det utredas vilka språk som kan behövas för att kommunicera med de som kan komma att bo i ett sådant läger).


En stor del av dessa romer är som sagt inte läskunniga och kommunikation behöver därmed även vara muntlig. Det krävs även att kommunen kan kommunicera de villkor och lagar som gäller på den plats de bor och i kommunen i stort. I de kommuner i Stockholm där de haft bosättningar/läger har nedskräpning varit stor samt att även träd huggits ned för att elda så de kunnat hålla värmen.


Även om vi inte har haft eller kanske inte får grupper av romer till vår kommun så kan det aldrig skada att ha en handlingsplan i beredskap. Den (troligen) lilla summa det skulle kosta för någon att utreda detta är en liten investering som i slutändan kan ge ett bättre liv för några som har det för jävligt. Enköping borde kunna vara en kommun där alla är välkomna och där vi visar medmänsklighet till de som inte har något alls.


Under vintern har vi kunnat läsa att kyrkan fått hyra lokal av kommunen för att bistå dessa utsatta människor på kalla vinternätter. Men det är väl inte meningen att kommunen ska lita på att kyrkan eller ideella föreningar etc. alltid ställer upp. Under sommaren kanske inte heller behov av övernattningslokal ses som lika aktuellt. Då är det bra ifall kommunen utarbetat en plan så vi kan bistå de som behöver hjälp.Inga kommentarer: