tisdag 24 februari 2015

Medborgarförslag - Jämlikhets- och jämställdhetsplaner i upphandlingar (KF 2/3)


De allra flesta av oss tycker att jämställdhet och jämlikhet ska vara självklara saker i livet. Tyvärr är det inte alltid så, varken på fritiden eller på arbetsplatser.


Mitt medborgarförslag bygger på förhoppningen att Enköpings Kommun tar Jämlikhet och Jämställdhet på allvar och vill att de samarbetspartners kommunen har också står för samma värderingar.

Jag önskar att kommunen, i sina upphandlingar framöver ska ställa kravet på anbudsgivare att de ska redovisa om de har Jämlikhets- och jämställdhetsplaner inom företaget, och att denna plan även redovisas.

Jag förstår att kravet att ha en plan inte kan utesluta en anbudsgivare, och det är inte heller mitt förslag,men genom att kräva att anbudsgivarna redovisar sina jämlikhets- och jämställdhetsplaner i samband med anbuden så markerar Enköpings kommun att detta är något vi tar på allvar och gärna ser att kommunens samarbetspartners tar på lika stort allvar.

Om sedan det bästa anbudet inkommer med informationen om att det företaget struntar helt i jämställdhetsfrågor och att man aldrig i livet skulle ha en plan kring detta, så må det vara så och som bästa anbudsgivare ska de även kunna vinna upphandlingen. Men det blir ändå en markering från Enköpings kommuns sida.

(Skulle dock kravet på att ha en plan vara något som lagen tillåter att kommunen diskvalificerar en anbudsgivare så ändras mitt förslag till att det ska vara på det sättet. Men de svar jag fått om regelverket kring upphandlingar visar på att det, iaf i dagsläget, inte är möjligt)

Det finns kommuner i Sverige som praktiserar detta. Bland annat så har det kommunal bolag som hyr ut arenor etc. till evenemang och idrotten börjat kräva att de som hyr ska inkomma med sina jämställdhetsplaner i samband med ansökan om att få hyra av kommunen. Likaså där diskvalificerar bristen på plan inte någon, men avsaknaden av information om sin plan eller om man inte har någon kan göra att Stockholms stad inte hyr ut till den aktören.

Detta skulle vara enkelt att implementera i de handlingar kommunen upprättar i samband med upphandlingar och skulle kunna leda till att de företag som saknar sådana planer får sig en tankeställare. Framförallt få de åtminstone vetskapen om att Jämlikhet och Jämstaälldhet är viktiga för Enköpings Kommun och dess invånare.

Inga kommentarer: