tisdag 24 februari 2015

Medborgarförslag - Parkeringssituationen i Romberga (KF 2/2)


Sedan kommunen valde att ta bort den stora gratisparkeringen vid Romberga IP så har parkeringssituationen blivit värre i Romberga. Det finns få platser, om några, för exempelvis besökare och hantverkare att ställa bilar på. Detta leder till att bilar står lite överallt och då parkeringsövervakningen på gatorna i Romgerga minst sagt är undermålig, så görs detta utan större risker.

Många bilar står dagligen på en markyta snett emot gamla Romberga IP, trots att parkeringsförbud finns för parkering på liknande ytot i området. Andra väljer att ställa bilarna utanför butikerna på gamla Romberga IP då de ska besöka boende i Romberga och det kan väl inte vara meningen.

Mitt förslag är därför att ansvariga politiker ska se över situationen och finna eventuella lösningar.


Jag har ett par förslag;

Rombergaskolan har inte mycket till parkering för personal och besökare. Därför står dessa på parkeringen på Torgbacken (den utmed Blommans park). På tider då avlämning och hämtning sker står det dessutom bilar överallt längs bl.a. Torgbacken. Detta då parkeringsplatserna på Torgbacken alltid är upptagna. Ofta är det boende som ställer sina bilar där och under för lång tid. Maxtiden för parkering på liknande platser i kommunen är 24 timmar. Detta bör efterlevas bättre och det görs enklast genom att skyltar om denna maxtid sätts upp (folk känner inte till detta nämligen) samt att parkeringsövervakningen blir strängare. För att skapa fler platser och bättre ordning på denna parkering anser jag att rutor bör målas upp. Som det är nu parkerar folk hipp som happ och det skulle få plats fler bilar.

På Torgbacken finns även en 1-timmesparkering för 5-6 bilar. Detta är en kvarleva från när det fanns matbutiker och annat intressant på Romberga torg. Då fanns behov av sådana platser och det behovet har kraftigt minskat. Gör dessa platser till 24-timmarplatser liknande de andra på Torgbacken.


Nu är det ju inte bara där det finns problem. Kommunen bör därför se över möjligheten att ordna korttidsparkeringar på annat håll i Romberga också.

Det finns parkeringar att hyra för boende. Tyvärr finns det ett par platser av dessa som det står övergivna bilar på, något det även gör på parkeringen vid torgbacken och parkeringen i svängen mellan Rombergsgatan och Sämskarbogaten. Dessa bilar bör kommunen se till att få bort för att öka tillgängligheten för de som behöver en plats.


Se över situationen och gör det ordentligt, inte bara genom ett snabbt besök på en fikarast.

Inga kommentarer: