tisdag 24 februari 2015

Medborgarförslag - Gratis träning till sjuka och arbetslösa (KF 2/3)


Enligt Folkhälsomyndighetens siffror från februari ifjol (www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/februari/fler-har-fetma-och-overvikt) är nästan varannan svensk överviktig. I åldersgrupper, ex män mellan 45 och 64 år, är det så mycket som 70% som är överviktiga. En allt ökande mängd svenskar har dessutom fetma (BMI över 30). Liknande siffror visas i olika undersökningar. Många experter är överens om att detta är ett stort problem för samhället som kommer leda till andra sjukdomar, som diabetes, och i slutändan blir dyr för staten.


Framförallt ökar fetman i grupper med sämre ekonomiskt och socialt läge. SCB har rapporterat om att självrapporterad fetma nästan är dubbelt så hög hos arbetslösa än hos yrkesarbetande. Många arbetslösa rapporterar om att fetmaproblematiken ökat under deras arbetslöshet. Orsaker till detta kan vara många, bl.a. rapporteras sämre ekonomi, mindre och svårare socialt umgänge, nedvärderande syn på sig själva och sin situation som orsaker.

Pratar man med folk inom sjukvården framkommer även att denna problematik är minst lika allvarlig och vanlig hos långtidssjukskrivna, sjukpensionärer etc.

Utanförskap är även ett ord ni politiker tjatat ut de senaste åren. Att jämställa sjukskrivning och arbetslöshet med utanförskap är felaktigt, men i vissa fall påverkar givetvis den uppkomna livssituationen svårigheter att komma in i vissa sociala sammanhang.
SARA-projektet i Enköping har kunnat ordna att de arbetslösa som har förmånen att få hjälp av dem får träna gratis under vissa villkor på en träningsanläggning i Enköping och har rapporterat att den möjligheten lett till både bättre självsyn, självförtroende och sociala möjligheter för den arbetslöse.
Nu är det långt ifrån alla arbetslösa som får möjligheten att vara med i liknande projekt och ta del av denna hjälp. Dessutom finns som sagt en mängd långtidssjuka och ”sjukpensionärer” som inte får någon hjälp till träning alls.

Social utanförskap, dålig ekonomi, sämre syn på sig själv etc. går ofta hand i hand för sjuka och arbetslösa och den nedåtgående spiralen går i ofta allt snabbare och det blir svårare och svårare att börja träna och vikten skjuter i många fall snabbt uppåt till farliga nivåer.

Mitt förslag är att Enköping ska ta denna folkhälsofara på allvar och hjälpa de som är mest socialt utsatta att få chansen att må bättre fysiskt och psykiskt. Jag vill att Enköpings Kommun skall erbjuda långtidsarbetslösa och långtidssjuka möjlighet att träna på en eller flera anläggningar utan kostnad, alt. Till kraftigt rabatterade priser. Även bad i simhallen borde vara i princip gratis för denna grupp människor.

Ge arbetslösa och sjuka en chans till bättre hälsa och bättre socialt innanförskap. Det tjänar kommunen på i längden!

Inga kommentarer: