söndag 9 januari 2011

Betraktelser från bakre bänk - december

Årets sista Kommunfullmäktige innehöll inte så många på förhand spännande frågor och det märktes då kvällen blev lite tråkig.
Kommunfullmäktige bestod till en början mycket av olika val till nämnder etc. och det enda intressanta var att man nu märkte att Alliansen släppt in Folkpartiet igen och FP tacksamt tagit emot utan att egentligen tänka på vad de gett sig i lag med.

Även de frågor som adjungerades från förra mötet kom upp och det som upptog mest tid var ett medborgarförslag från Fjärdhundra om att man vill ha ett medborgar-/aktivitetshus på orten. Yngste KF-ledamoten, Socialdemokraten Jesper Englundh, gick först av alla fram till talarstolen och det var inte bara för att det är kutym att alla som gör sitt första besök där ska applåderas som han fick applåder. Jesper gjorde ett bra anförande där han förklarade vår positiva inställning till förslaget samtidigt som vi fick hålla med Arbetsutskottets förslag om att det behövdes skjutas på framtiden. Men Jesper lovade att se till att majoriteten håller vad man lovar och ser till att sådant hus ordnas då ekonomin är bättre. Centerpartisten Mona Örjes lovade som ny ordförande i Upplevelsenämnden att även hon skulle se till att politikerna höll vad de lovar i denna fråga.
Därefter borde diskussionen vara klar men nu fick plötsligt många politiker tanken att de skulle intyga hur bra medborgarförslaget var och det blev kö till talarstolen där alla i stort sett sade vad Jesper och Mona redan sagt. Märkligt, men det kanske samlades lite poäng där!?


Helena Proos hade lämnat in två motioner som båda är bra. Den ena tar upp att vi borde dekorera Enköping med ljus och den andra handlade om att vi i Enköping är dåliga på att uppmärksamma alla SM-medaljörer som varje år finns i Enköpings Kommun. Motionen går ut på att det ska ordnas en aktivitet där vi uppmärksammar alla SM-medaljörer, både barn och vuxna, såsom flera andra kommuner gör.
Båda motionerna är sådana som jag har svårt att se inte ska leda vidare till positiva beslut. Undertecknad tycker bara det är lite synd att ingen politiker tänkte på detta med att uppmärksamma SM-medaljörer redan för 20 år sedan…


Den enda punkt där det hettade till lite under fullmäktige var då Solweig Sundblads interpellation om Tillagningskök till äldreboendet på Gröngarn besvarades. Bo Reinholdsson (Kd) var, i sin roll som ordförande för Vård- och omsorgsnämnden, den som fick i uppgift att besvara interpellationen och han gav, som vanligt, ett vekt och meningslöst svar. Det intressantaste var att han stod och ljög i talarstolen om vilka krav kommunen kunde ställa i en upphandling. Detta uppmärksammade Helena Proos och då Reinholdsson nekade till att han sagt vad han sade så uppmanade Helena honom att se på den videoinspelning som gjordes på fullmäktige. Helena hade verkligen en punkt här då lögner inte hör hemma inom politiken och framförallt inte från talarstolen i Kommunfullmäktige. Visst kan man ha fel eller inte vara säker på det man säger men nämndordföranden som Reinholdsson eller kommunalråd som Anna Wiklund ska verkligen inte gå fram och ställa sig och ljuga. Ingen tjänar på det.
Tyvärr händer det lite för ofta.


Nu ser vi fram emot ett spännande 2011 med nya sammansättningar i nämnder mm.

Inga kommentarer: