tisdag 4 januari 2011

Betraktelser från bakre bänk (november)

Detta publicerade jag på Socialdemokraterna i Enköpings hemsida efter mitt första KF och kommer skriva betraktelser efter varje fullmäktige framöver.
---------------------------------------------------


Ny mandatperiod och ny sammansättning av Kommunfullmäktige. Enköping styrs nu av en borgerlig minoritet, som trots att de kallar sig majoritet inte är det. Själv är jag ny i KF som siste ersättare för S och min plats blir därför i den bakre bänkraden där jag överblickar mötena för att senare kommentera dem på hemsidan.Årets första riktiga kommunfullmäktigesammanträde inleddes med en lång diskussion om de planer på politisk omorganisation som styrande minoriteten hittat på. Vi var överrens med dem på ett par punkter, som att Nämnden för Förskola och Grundskola (NFG) nu får det smidigare namnet Skolnämnden. Vi var även överrens om att Kulturnämnden och Fritidsnämnden slås ihop till Upplevelsenämnden. I övrigt lämnades mycket att önska i det förslag som framkommit.

Den styrande minoriteten hade bl.a. föreslagit att man skulle tillsätta en 1:e vice ordförande i alla nämnder. Som det är nu så innehar de som styr ordförandeposten och oppositionen har haft viceordförandeposten. Förslaget som nu kom var att de styrande skulle få en 1:a viceordförande och att oppositionen skulle få 2:e vice ordförande. Då ordförande och viceordförande får arvode för sitt uppdrag så blev det även en debatt om vilken ersättning de skulle få. Under sittande möte kom det ett förslag från kommunalråden att 1:e vice och 2:e vice skulle få samma belopp. Hur mycket denna omorganisation skulle kosta kunde de dock inte ge besked om. Flera i oppositionen pressade framförallt moderaternas Markus Lagerquist om detta, men han verkade enormt dåligt påläst och kunde inte ge några svar. Detta trots att han kallade hela förslaget det mest genomarbetade förslaget som vi kommer att få se under mandatperioden. Och med tanke på hur illa detta var förberett av den styrande minoriteten så bävar vi inför vad som komma skall framöver.Intressant från denna debatt var att Urban Wahlberg mitt under sittande möte drog tillbaka en av punkterna i förslaget, vilket jag också visar hur väl förberett det egentligen var.Innan votering i denna fråga så ansåg vi i oppositionen att det, med de ändringar som tillkommit under mötet, var fråga om ett nytt förslag och att vi därmed kunde yrka minoritetsåterremiss. KF-ordförande höll dock inte med och då den styrande minoriteten fick stöd från Folkpartiet och Sverigedemokraterna i alla punkter så gick förslaget igenom.Vi i oppositionen vann dock debatten, det kan man lugnt säga. Många starka argument från framförallt Helena Proos och Magnus Ahlkvist (V) visade på hur lite koll den styrande minoriteten egentligen hade.Efter detta följde så en budgetdebatt som dominerades av skolfrågor. Tanken var att budgeten för alla nämnder skulle gås igenom men huvuddelen av tiden spenderades på skolfrågor. De styrande hade i budgeten tillsatt 5 miljoner till Nämnden för Förskola och Grundskola men moderaternas Stefan Sundbäck kunde förklara vilka satsningar de pengarna skulle gå till trots att flera i oppositionen försökte få ett rakt svar från honom. När blivande ordförande i Skolnämnden (som ju NFG byter namn till), Ingvar Smedlund (M), till slut tog över från sin förvirrande kollega så förklarade han att det inte alls var till satsningar som pengarna skulle gå utan för att täcka upp för ökade kostnader. Som vanligt ett litet blufförsök från moderaterna alltså för att försöka få det att se ut som man verkligen satsade på skolan, men som vanligt sviker de.

En sak som var rolig för vår skull i debatten kring skolan var att tre av de nya ledamöterna yttrade sig, alla tre är dessutom nya i skolnämnden till våren. Maria Rodriguez och blivande gruppledare Rolf Carlsson gjorde anföranden från talarstolen medan Jesper Englundh replikerade på en sak som Stefan Sundbäck sagt. Hoppas detta är en fingervisning om att vi har ett starkt lag både i KF och skolnämnden, som f.ö. är min nämnd).När klockan började närma sig 22.00 så insåg vi alla hur illa man planerat tiderna för detta möte och det bestämdes att vi skulle fortsätta till 23.00. men då klockan närmade sig det klockslaget så hade vi kvar tre nämnder att diskutera om, vård- och omsorg-, social- samt nya upplevelsenämnden. Förslag fanns från vår sida att vi skulle ajournera oss och fortsätta en annan dag. De borgerliga partierna tillsammans med SD sade dock att vi skulle ta 30 minuter till på oss för att ”göra klart” budgetdebatten.

Ett utomordentligt uselt förslag som ledde till att tre nämnder hetsades igenom och debatten slarvades bort.23.30 ajournerades till slut mötet och resten av frågorna bordlades till nästa möte.

Lite personliga reflektioner på mötet.Som ny i Kommunfullmäktigegruppen så var det kul att se hur flera av våra politiker agerade då de är med på ett KF-sammanträde. Jag har ju sett dem alla prata och diskutera på andra möten mm men här kändes det annorlunda.

Jag tror att allvaret i situationen får alla att skärpa till sig och jag känner mig trygg i att vi har ledamöter som kommer föra en stark oppositionspolitik under mandatperioden.

Men samtidigt som det var allvar så fanns även en annan känsla i luften. Den är svår att förklara men det kändes som om politiker från båda sidor lyste upp i mötet med andra politiker. Folk satt och pratade över blockgränserna och verkade ha riktigt trevligt. Det kändes lite som när man tar en hund till hundrastgården. Hemma kan hunden vara rolig och ge mycket glädje men när man tar den till hundrastgården där det finns andra hundar så ser man glädjen och energin spritta i hunden och den springer runt och hälsar och leker med de andra . Så kändes det här då det gällde politikernas möte med andra politiker i KF. Den stora skillnaden var att de manliga politikerna inte nosade de kvinnliga i baken.Även om mötet varade i 7½ timme så kändes det inte långt eller jobbigt. Jag ser fram emot kommande möten då jag återkommer med mina betraktelser.

Inga kommentarer: