måndag 24 januari 2011

Politikerlöner

I dagens Enköpings Posten kan man läsa om kostnaderna för fritidspolitiker i Enköping. De skriver ut hur mycket kommunalråden får i lön men tyvärr redovisar de inte vilka fritidspolitiker som får ut mest i övrigt.
Jag är en fritidspolitiker som tycker det "förbjudna", nämligen att det är alldeles för hög arvoden inom politiken i Enköping. Vi fritidspolitiker tjänar alldeles för bra på det vi gör. Eller... vi och vi, jag har inte tagit ut ett öre under de 4 år jag varit med i politiken. Främsta skälet till det är förstås att jag är sjuk. Självklart ska ju fritidspolitiker ha ersättning för förlorad arbetsinkomst (vilket jag inte har) men i övrigt borde arvodena sänkas rejält.

Jag tror nämligen att pengarna lockar en hel del av de som söker sig till politiken. Det är bara att titta på närvaroskillnadernaarvoderade och icke-arvoderade möten i exempelvis nämnderna. Detta gäller politiker från alla håll, men, iaf i "min" nämnd skolnämnden, så har detta varit extra tydligt hos ledamöterna från allianspartierna. Ett exempel är då vi bjöds in till Skolstaskolan i samband med diskussionerna kring nedläggningen av förskolan i Ekolsund. jag var med på två kvällsmöten, vi var varje gång 6-7 politiker på dessa möten. Den enda allianspolitikern var ordförande Johan Örjes, vi övriga var från oppositionen. Men då vi haft arvoderade kvällsmöten så kommer många fler från den andra sidan... konstigt...

Jag ser ingen anledning till att kommunalråd ska tjäna närmare 60 000 i månaden. De som försvarar det säger att vi annars inte skulle få rätt personer till dessa positioner eftersom de skulle kunna tjäna mer på sina vanliga jobb. Alltså är det pengarna som lockar med andra ord. Även om man har en hög lön i sitt ordinarie arbete så ska man väl kunna gå ner i lön för att jobba med politik som man förhoppningsvis brinner för (något jag ser som krav för ett kommunalråd). Kommunalrådstjänsten kan ju även ses som ett steg vidare i politiska livet och är en bra merit om man vill till riksdagen eller liknande.

Visst är det viktigt med politik och visst är det viktigt att vi får rätt personer som politiker. Men det ska vi kunna få även med sänkta arvoden. Eftersom jag inte tar ut arvode så vet jag inte vad de ligger på men jag tror att arvodet för ett nämndsammanträde är 600:-. Jag har hört från politiker i en del nämnder att de ibland haft nämndsammanträden som varat mindre en 30 minuter och för det fått ut fullt arvode. Sjukt!

Jag tycker det ska vara arvoden till politiker men de ska vara mindre än de är. Vi är trots allt fritidspolitiker, detta är något vi gör på fritiden. På samma sätt som vissa blir ledare för sina barns idrottslag på fritiden. Skillnaden är att en ledare för ett fotbollslag med 10-åriga tjejer, som ställer upp i ur och skur flera gånger i veckan på träningar och matcher, inte får tusentals kronor om året för det. Vill man syssla med politik så kan man göra det utanatt det ska behövas lockas med massa arvoden.

2 kommentarer:

Lars Dahlin sa...

Jag skulle vilja se det hela ur en lite annan vinkel Mårten!
Jag är ledamot i Vård och omsorgsnämden och blir därmed arvoderad varje månad.
Efter skatt så återstår det ca 450kr av detta.
Jag har inte deltagit i ngt ordinarie nämndmöte som varat mindre än tre timmar.Före detta har vi i oppositionen förberett oss på ett helt oarvoderat gruppmöte på fritiden som brukar vara ca 2,3 timmar. På det så lägger jag personligen ca 2,3timmar på inläsning och förståelse av hemsända tillhörande dokument.Inalles blir ju detta en hel arbetsdag!
Så jag säger emot ditt påstående att arvodena är för höga överlag.Att överhuvudtaget få människor att ställa upp på detta på sin fritid till ett lägre arvode blir nog förödande för både intresse och deltagande.
450kr ÄR inte mycket pengar idag och kommer säkerligen att vara ändå mindre i slutet av denna mandatperiod.
Eftersom jag inte känner till dom heltidsarvoderade politikernas arbetsbelastning och antal arbetstimmar så tänker jag inte kommentera dessa.

Johan Örjes sa...

Jag vet inte vilka arvoderade kvällsmöten du avser Mårten. Under min tid som ordförande(2007-2010) har vi inte haft särskilt många (har det varit något?).

Jag tycker det i stort sett varit en bra närvaro från majoriteten i de sammanhang där det varit aktuellt.